Chrudimské noviny Miliardy Městu Pardubice

Dnes: 22°C
Zítra: 22°C
Pozítří: 23°C

Miliardy Městu Pardubice

Pardubice - V sále Jana Kašpara v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje se v úterý uskutečnilo tradiční společné jednání Rady Pardubického kraje a Rady města Pardubice. V první části jednání věnované investičním záměrům a projektům byly prezentovány například krajské investice na území města Pardubic, prodej areálu Tesla Kyjevská, ale také výstavba terminálů A a B v blízkosti vlakového nádraží.

Chtěli jsme kolegům z pardubického magistrátu předložit seznam investic, které Pardubický kraj v minulosti pro město Pardubice zajistil nejen z evropských fondů, ale také ze svého vlastního rozpočtu. Je nutné ukázat, že v naší investiční činnosti nevynecháváme sídelní město. Souhrnné investice z evropských fondů dosahují částky 2,5 miliardy korun. K tomu je nutné přidat dalších téměř 500 milionů korun z krajského rozpočtu od roku 2012. V nejbližších letech máme připravené investice za dvě miliardy korun, z čehož jednu miliardu předpokládáme na vybudování centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici,“ uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD). K výstavbě terminálu B, tedy části pro regionální dopravu dodal, že ze strany kraje nadále platí příslib finanční spoluúčasti při vybudování této druhé etapy, která by měla navázat na zrekonstruovanou oblast přednádraží.

Náměstkyně primátora Helena Dvořáčková seznámila přítomné s Územním plánem města Pardubic, ale také průběhem rekonstrukce již zmíněného přednádraží a možností propojení nádraží se sídlištěm Dukla. „Rádi bychom pěším a cyklistům zajistili bezpečný, snazší a komfortnější přechod mezi ulicemi K Vápence a Palackého. Proto plánujeme propojit přednádraží a městské obvody I a V prostřednictvím lávky či podchodu. O tom, která varianta bude vybrána, pak rozhodne zastupitelstvo města na svém březnovém jednání,“ podotkla náměstkyně primátora zodpovědná za územní výstavbu Helena Dvořáčková. Její kolega Jan Řehounek informoval o plánovaném prodeji areálu Tesla Kyjevská v sousedství Pardubické nemocnice s tím, že v hodnotící komisi bude přítomen také vybraný zástupce Pardubického kraje.

red

Reklama