Chrudimské noviny Pardubice schválily stabilizační program pro zadlužený hokejový klub, jde o kompromis mezi městem a majitelem

Dnes: -2°C
Zítra: 0°C
Pozítří: 0°C

Pardubice schválily stabilizační program pro zadlužený hokejový klub, jde o kompromis mezi městem a majitelem

Pardubice - Městské zastupitelstvo schválilo soubor opatření, který by měl přispět ke stabilizaci hokejového klubu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, a. s. Klub se totiž v minulé sezoně dostal do zhruba dvacetimilionové ztráty. Návrh vznikl jako kompromis mezi představami majoritního vlastníka klubu Romana Šmidberského a města, jež drží 34,8 procenta akcií klubu.


Nová akcionářská dohoda, kterou musí na základě rozhodnutí zastupitelstva akcionáři uzavřít, počítá s navýšením základního kapitálu o pět milionů korun tak, že se na něm budou podílet všichni akcionáři klubu poměrně k velikosti svého podílu. O dalších maximálně pět milionů korun jsou připraveni akcionáři zvyšovat základní kapitál v dalších čtyřech hospodářských letech, pokud hospodářský výsledek po zdanění bude nižší, než  tři miliony korun pro rok 2014 a nižší než pět milionů korun pro roky 2015, 2016 a 2017. 


V dalších bodech stabilizace počítá se snížením nájemného v ČEZ Aréně o 4,5 milionu korun ročně, tedy o částku, která je jako součást nájemného vypočtena z části investiční hodnoty dostavby arény. Je zřejmé, že aréna, jako jeden funkční celek, neslouží výhradně hokeji. Také tržní podmínky v České republice, za kterých užívají obdobné haly a arény jiné hokejové klubu, jsou cenově výrazně odlišné.


Pardubice proto daly přednost stabilnímu dlouhodobému partnerství s HC, a to zejména s ohledem na konkurenční prostředí v zemi. Za těchto smluvních nároků nemůže hokejový klub počítat se slevou až ve výši čtyř milionů korun, na kterou měl doposud nárok v případě kladného hospodářského výsledku. Dále pak od sezony 2015/2016 nemůže počítat se spoluprací města na zajištění bankovní garance za účast v extraligové soutěži ve výši sedmi milionů korun, kterou nyní město realizuje prostřednictvím svých společností.


Ve prospěch města dojde podle dohody ke změně ve složení dozorčí rady společnosti, tak, že město bude mít v dozorčí radě dva své zástupce. Dalším z pevných bodů upravených smluvních podmínek je dohoda na splátkovém kalendáři mezi HC a majitelem haly - společností Rozvojový fond Pardubice, a.s. Splátky jsou nastaveny tak, že v roce 2014 klub uhradí fondu asi 10 milionů Kč (polovinu ze zvýšeného základního kapitálu) a zbývajících 12 milionů bude uhrazeno v pravidelných měsíčních splátkách v letech 2015, 2016 a 2017.


S ohledem na tradici, kvalitu reprezentace města a na mediální přínos, který pro město Pardubice hokej bezpochyby znamená, bylo schváleno uzavření čtyřleté rámcové reklamní smlouvy mezi městem a HC.  Klub bude mít roční výnos z reklamy ve výši čtyř milionů korun bez DPH, avšak s ohledem na skutečnost,  že rozvojový fond je významný dodavatelem služeb pro klub (nájmy, ledy, energie), je smluvní dohoda klubu, města a fondu na tom, že peněžní prostředky z reklamní smlouvy bude město posílat přímo na účet fondu.


„Chceme poděkovat zastupitelům, že tento návrh podpořili a pomohli tak narovnat podmínky fungování hokeje v Pardubicích na úroveň ostatních extraligových klubů. To pro nás znamená možnost dalšího rozvoje klubu a jeho fungování v komerčním prostředí ostatních extraligových klubů,“ říká generální manažer HC ČSOB Pojišťovna Pardubice Ondřej Šebek. Klubový šéf se zasedání zastupitelstva města osobně zúčastnil. „Stabilizační plán má přísná ekonomická kritéria v nadcházejícím období, těch je možné dosáhnout za dodržení úsporných opatření a zachování dlouhodobé podpory ze strany obchodních partnerů k využití diváckého potenciálu pardubického hokeje. Věříme, že tímto končíme období spojené s nejistotou a můžeme se soustředit na sport a práci na úspěšné budoucnosti,“ uzavírá generální manažer.

Roman Zahrádka

Reklama