Chrudimské noviny Pozor na změnu v placení poplatků za odpad a daní ze psů!

Dnes: -5°C
Zítra: -2°C
Pozítří: -1°C

Pozor na změnu v placení poplatků za odpad a daní ze psů!

Chrudim – Výše částky, kterou každoročně Chrudimáci odvádějí městu jako poplatek za odvoz a zpracování komunálního odpadu, byla často předmětem diskusí. Někomu přijde příliš vysoká, jiným nízká. Podobné je s daní ze psů. V letošním roce se však v oblasti platby místních poplatků změnil zákon a této změně je třeba věnovat velkou pozornost.

Od placení poplatku jsou osvobozeni třeba kojenci do půl roku věku, senioři v domovech důchodců a domovech pro seniory, lidé mající trvalý pobyt na území města, ale prokazatelně pobývající mimo Chrudim celý kalendářní rok. Podobně jsou od placení daně ze psa na rok osvobozeni ti, kdo dají domov chlupáči z útulku a na dva roky majitelé očipovaných psů.

Vyvážení kontejnerů mnohdy vázne.  Foto: Chrudimské noviny

Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2018 je nutné hlásit důvod osvobození či úlevy od placení místních poplatků do 15 kalendářních dnů od změny situace. Na rozdíl od předchozích let po 15 dnech nárok na osvobození či úlevu z poplatku za dané období zaniká a město je povinno tento poplatek vymáhat,“ uvádí vedoucí Oddělení daní a poplatků MěÚ Chrudim Miroslav Glaser.  

Příloha: 
Jakub Valenta

Reklama