Chrudimské noviny Hasiči varují, že je třeba dbát při manipulaci se zábavnou pyrotechnikou na bezpečnost

Dnes: -5°C
Zítra: -2°C
Pozítří: -1°C

Hasiči varují, že je třeba dbát při manipulaci se zábavnou pyrotechnikou na bezpečnost

Chrudim - Víte, jak správně zacházet se zábavnou pyrotechnikou, abyste sebe nebo někoho jiného nezranili či nezpůsobili škodu na majetku? Tady je několik nezbytných a zásadních rad hasičů:


Abychom zabránili případným zraněním či zbytečným škodám na majetku, měli bychom dodržovat při zacházení se zábavnou pyrotechnikou několik zásad:


1. nakupovat pouze tu zábavnou pyrotechniku, která je uvedena legálně do oběhu: tedy opatřena návodem výrobce v českém jazyce, který informuje, jak tyto výrobky bezpečně skladovat a používat; tento návod by měl pak každý při manipulaci s pyrotechnikou ve vlastním zájmu striktně dodržovat;


2. ve stáncích lze dle vyhlášky prodávat pouze tu nejméně nebezpečnou pyrotechniku I. třídy; pyrotechniku vyšších tříd nebezpečnosti lze prodávat jen v kamenných obchodech a pouze osobám starším 18 let, v případě nejvyšší třídy pak jen k tomu účelu kvalifikovaným osobám; prodej zábavné pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje vyhláška Českého báňského úřadu 174/1992 Sb., ze dne 16. března 1992 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi;


3. zábavnou pyrotechniku používat tak, abychom neohrozili zdraví či majetek svůj nebo někoho dalšího: s pyrotechnikou manipulovat zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů (domů, zaparkovaných aut, keřů, stromů), aby nemohlo dojít např. k vniknutí výbušnin do oken či zapálení střechy; zábavnou pyrotechnikou bychom neměli ohrozit ani další osoby; pyrotechnické předměty vyšších tříd nebezpečnosti (třídy II a III a podtřídy T1) se dle vyhlášky nesmí používat v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.


4. se zábavnou pyrotechnikou by neměly manipulovat nezletilé děti; pyrotechnika, zejména ta nebezpečnější, musí být uskladněna mimo dosah dětí.


Zdroj: HZS 

Milan Kosina

Reklama