Chrudimské noviny Jednání bezpečnostních rad v novém Krajském operačním a informačním středisku HZS Pardubického kraje

Dnes: -7°C
Zítra: -3°C
Pozítří: -3°C

Jednání bezpečnostních rad v novém Krajském operačním a informačním středisku HZS Pardubického kraje

Pardubice - V zasedací místnosti Krajského operačního a informačního střediska HZS Pardubického kraje se v těchto dnech konaly hned dvě bezpečnostní rady - města i kraje.


„Pro svá jednání si vybrali jak primátorka, tak hejtman právě nové prostory ředitelství hasičského sboru,“ uvádí mluvčí hasičů Vendula Horáková a dodává, že Bezpečnostní rada Pardubického kraje na svém jednání například odsouhlasila nový havarijní plán kraje. Právě ten je základním dokumentem pro řešení mimořádných událostí, například havárií, živelných pohrom nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. „Plán vymezuje role jednotlivých složek IZS, krajské i obecní samosprávy, ale i dalších orgánů a organizací veřejného i soukromého sektoru,“ dodává Vendula Horáková.


Členové obou bezpečnostních rad si po svém jednání prohlédli prostory nového Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. „Měli možnost sledovat práci operátorů tísňové linky 112 i operačních důstojníků a také si prohlédnout novou techniku zakoupenou z Integrovaných operačních programů Evropské unie,“ upřesňuje dále Vendula Horáková.


Bezpečnostní rady měly možnost seznámit se s novými prostory Krajského operačního a informačního střediska HZS Pardubického kraje.  Foto: HZS

Ke zmiňované technice patří například evakuační autobus pro čtyři desítky osob, nakladač značky Bobcat, automobilový žebřík se záchranou výškou 39 metrů, dále dva kusy cisternových automobilových stříkaček CAS 30 se zásobou devíti tisíc litrů vody a 540 litrů pěnidla, dvě cisterny CAS 20 se zásobou čtyř tisíc litrů vody a 240 litrů pěnidla. „K nové technice pořízenou ze zmiňovaných programů patří také velitelsko-spojový automobil, požární nosič kontejnerů a technický automobil, který slouží hasičům při chemických haváriích a únicích ropných produktů na Chrudimsku,“ uzavírá Vendula Horáková.


Hejtmana kraje zajímalo odbavování hovorů na tísňové lince 112.  Foto: HZS

Milan Kosina

Reklama