Chrudimské noviny Pro zájemce o fotografování v Chrudimi výstava s grantem

Dnes: 1°C
Zítra: 2°C
Pozítří: 5°C

Pro zájemce o fotografování v Chrudimi výstava s grantem

Chrudim - Chrudimská beseda spolu s místním fotoklubem připravuje tradiční nesoutěžní výstavu fotografií Chrudim a lidé 2014 spojenou s udělováním grantu. Hlavním tématem je naše město a život v něm.


Fotografie pro výstavu, barevné i černobílé, minimálního formátu 13 x 18 cm, musí být označené na zadní straně jménem, adresou autora a názvem snímku. Autor, ucházející se o udělení grantu, musí navíc splnit tyto parametry: předat soubor minimálně 5 kusů snímků, každý o formátu minimálně 20 x 30 cm (případně odvozenin při zachování min. rozměru kratší strany). Seriál s maximálně pěti kusy fotografií se posuzuje jako jeden snímek. Pořadatel si vyhrazuje právo vyjmout z výstavního formátu fotografie, které překračují etické a estetické hranice.


Nezávislá komise vybere z vystavujících zájemců autora, který obdrží pro rok 2014 od města finanční grant 10 000 Kč. Tento autor do konce roku 2014 dodá městu 20 svých fotografií, s libovolnou tematikou, o formátu 20 x 30 cm.


Je opět zavedena kategorie pro autory do 21 let (včetně). Velikost nejméně 5 ks snímků je požadována minimálně 13×18 cm. Vybraný autor obdrží cenu města ve výši 2100 Kč. Pokud autor v této kategorii se chce ucházet také o grant, musí snímky splňovat grantové požadavky. Fotografie kategorie do 21 let budou na zadní straně označeny shodně s výše uvedenými požadavky a doplněny číslem „21“ za jménem autora.


Své snímky mohou zájemci zaslat, nebo osobně předat, do 11. března 2014 na adresu Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim.


 

Věra Nevečeřalová

Reklama