Chrudimské noviny Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra v návrzích

Dnes: -2°C
Zítra: 0°C
Pozítří: 0°C

Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra v návrzích

Chrudim - Ve středu 13. listopadu bude zahájena výstava soutěžních návrhů podaných do architektonické soutěže o podobu vzdělávacího centra. Expozice bude zahájena slavnostní vernisáží v kryptě kostela sv. Josefa v Chrudimi tentýž den v 17 hodin. Přítomni budou autoři projektů a představitelé města.


Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu urbanistického, architektonického, provozního, dispozičního, konstrukčního a technického řešení stavby Vzdělávacího a návštěvnického centra Podhůra, jako vstupní brány do Železných hor, parkoviště a vymezení plochy pro venkovní expozici, včetně částí pevně spojených se stavbou a orientačního rozmístění interiérového vybavení.


Přijďte se podívat na vítězný návrh, který porota ohodnotila jako silný a přesvědčivý koncept. Ocenila lineární uspořádání stavby, nízkou siluetu a soudobý architektonický výraz. Novostavba pokorně kopíruje vymezené území, do něhož novostavba vstupuje. Ustoupení od hranice lesa umožňuje umístění parkingů v nerušící poloze a dostatek světla pro jižní průčelí. Řešení označuje porota jako konstruktivní, moderní a nápadité. Vyhovující jsou pro vyhlašovatele i investiční náklady, které odpovídají limitům zadání.


Soutěžní návrhy Vzdělávacího a návštěvnického centra v příměstské přírodní lokalitě Podhůra si můžete prohlédnout až do 2. února příštího roku. Otevřeno vždy v sobotu a v neděli v čase 9 až 12 a 13 až 17 hodin.


 


 


 

Věra Nevečeřalová

Reklama