Chrudimské noviny Živý přenos baletního představení Korzár z milánské La Scaly

Dnes: 9°C
Zítra: 8°C
Pozítří: 6°C

Živý přenos baletního představení Korzár z milánské La Scaly

Chrudim - Taneční podívaná, krásné kostýmy a romantický příběh z exotické dálky zhlédnete v městském kině ve středu 16. Května ve 20 hodin. Choreografie se ujala odbornice na balety 19. století Anna - Marie Holmes, která přináší do Divadla La Scala nejzajímavější téma tanečního repertoáru.  Korzár měl premiéru v italském Trestu v říjnu v roce 1848. Je to romantický dobrodružný příběh z exotického prostředí o lásce otrokyně Medory a piráta Konráda, který ji zachrání z tureckého zajetí a unese ji na své lodi. Živý přenos s anglickými titulky.

Skupina pirátů opěvuje svůj svobodný, nádherný život. Jejich kapitán Corrado je pochvalně sleduje, i on je psancem, který, i přes svou ušlechtilou povahu, je se společností ve válce. Jak se dovídáme, zklamání v lásce dalo mu důvod pro tuto změnu přesvědčení. Ve shodě se svými vojáky Corrado přísahá muslimům pomstu. Ve věži s výhledem na moře čeká Medora na příchod svého milence Corrada. Aby si ukrátila čas, chopí se své harfy a zpívá o své tísnivé předtuše, je ale přesvědčena, že už se nikdy neuvidí. 

Gulnara, pašova oblíbená otrokyně, sedí ve zdobené místnosti v harému. Je nešťastná: Nenávidí svého pána a touží po svobodě. Vstoupí eunuch a oznámí jí, že paša Seid žádá její přítomnost na večerní oslavě. Medora pozvání také přijme, ale trvá na tom, aby mohla být doprovázena svými služebníky. Nakonec vyjadřuje naději, že nebesa můžou zajistit konec jejího zajetí.

Turecké loďstvo se zatím nachází v přístavu Coron, připraveno k útoku na piráty. Paša Seid a jeho soukmenovci pořádá oslavnou noc na počest výpravy. Sám Seid zpívá hymnu na počest Alláha, "posvátný v míru, ukrutný ve válce. Jeden z jeho otroků přivádí chudého derviše, který mohl uniknout ze spárů pirátů. Seid  se ho snaží vyslechnout, ale derviš mu řekne jen to, že byl uvězněn na korzárské lodi a nic neviděl. Byl zachráněn jedním rybářem a nyní žádá o pašovu ochranu. Během tohoto rozhovoru v pozadí vypukne požár. Turecká flotila je v plamenech.

Derviš odhodí čepici a kabát – a je to Corrado! Turečtí vojáci se dávají na útěk, pronásledováni Corradovými lidmi. Mezitím se plameny rozšíří i do harému, ze kterého se již ozývá volání o pomoc. S osudovou galantností posílá Corrado své muže na záchranu ženy. To umožňuje, aby se Turky vzpamatovali a znovu zaútočili. Corrado a většina pirátů jsou zajati. Aga Selima upoutají do řetězů a ujišťují Seida, že mohou bez obtíží zatknout i zbytek. Ale Seidovi stačí, že je jejich vůdce jeho vězněm. Vyhrožuje Corradovi všemi druhy mučení, během něhož mu vmete do tváře celé své pohrdání. Gulnara a další ženy prosí Seida o milost pro Corrada. 

V pokoji svého hradu (palác vyhořel) přemýšlí Seid o svém vítězství. Představa, že Gulnara si dovolila prosit o život vězně, ho naplňuje žárlivostí. Stovky krásných dívek touží po jeho lásce, ale ta jediná, které patří jeho srdce, se snad zamilovala do jeho největšího nepřítele. Tím hůře pro ni, pokud by se to ukázalo jako pravda. Nakonec  pro získání jistoty, volá Selima a nařizuje mu přivést Gulnaru a zajistit, aby Corrado zemřel příští den trýznivou smrtí.

Když Selim odešel, Seid se divoce raduje. Objevuje se Gulnara. Blahopřeje mu nejdříve k jeho slavnému vítězství, poté mu navrhuje, držet Corrada jako vězně, raději než ho nechat zabít, protože má obrovskou cenu formou výkupného. Seid se ale nevzdá pomsty pro všechny šperky v jeho říši a návrh Gulnary odmítá. Uvědomuje si, že je opravdu do Corrada zamilovaná. Hrozí jí nejhorším otroctvím a ponížením a zuří. Gulnara myslí na pomstu.

V žaláři pevnosti leží Corrado v řetězech. Vyhlídka na mučení a smrt ho nestraší, obává se jen, že Medora zemře, pokud se dozví o jeho osudu. Usne a probudí se, když Gulnara tajně vchází. Ujišťuje ho, že není duch, ale jen žena, která mu zachránila život a teď mu chce nabídnout pomoc. Corrado odmítá utéct, i když Gulnara podplatila stráž a loď již na něj čeká, aby ho odvezla z Coronu. Když se vzdorovitě brání, popadne Gulnaru náhlé rozhodnutí a spěchá pryč, jakmile mu ukáže dýku, kterou si s sebou přinesla. Corrado zůstává sám, zatímco venku zuří prudká bouře. Modlí se, aby blesk udeřil do pevnosti. Když ustane déšť, vrací se bledá a chvějící se Gulnara. Bodla Seida ve spánku. Jak to Corrado slyší, nemůže tu dále zůstat. Souhlasí s útěkem s Gulnarou, ale jen proto, aby ji zachránil před trestem.

Medora čeká na pirátském ostrově bez naděje na Corradův návrat. Jejím sloužícím se jí nedaří uklidnit. Jsou u ní i piráti, kteří utekli z Coronu. Náhle se objeví loď, která se blíží k ostrovu. Na ní jsou Corrado a Gulnara. Ale je příliš pozdě: Medora umírá, protože s vědomím, že Corrado už zemřel, pozřela jed. Corrado jí vypráví o své záchraně. Medora vděčně otrokyni děkuje a umírá v Corradově náručí. Gulnara se zhroutí, když se Corrado v zoufalství vrhá ze skály do moře.

 

Věra Nevečeřalová

Reklama