Chrudimské noviny Stavba cyklostezky z Pardubic do Chrudimi by měla začít v srpnu

Dnes: 17°C
Zítra: 20°C
Pozítří: 26°C

Stavba cyklostezky z Pardubic do Chrudimi by měla začít v srpnu

Pardubice/Chrudim - Část cesty z Pardubic do Chrudimi bude pro cyklisty brzy o něco bezpečnější. Pardubice totiž získaly dotaci na realizaci první etapy této trasy, tedy z Pardubic do Dražkovic. Z městského rozpočtu tak na její výstavbu půjde zhruba 2,5 milionu korun. Navrhovaná stavba je řešena jako sdružená stezka pro chodce a cyklisty a je součástí souboru staveb, jejichž záměrem je umožnit bezpečnější spojení těchto dvou měst.

Tato cyklostezka je pro nás prioritou, i proto jsme na její výstavbu vyčlenili z městského rozpočtu částku 7,1 milionů korun, což byla předpokládaná cena stavby. Navíc se nám podařilo získat dotaci, která činí zhruba 2 miliony korun. Vzhledem k tomu, že celkové náklady stavby podle vysoutěžené ceny nepřesáhnou 4,5 milionu korun, městský rozpočet bude tato stavba stát nakonec jen zhruba 2,5 milionu korun,“ podotýká k úspěšné žádosti o dotaci náměstek primátora Jan Řehounek (ANO 2011), který je za dotační politiku zodpovědný.

První etapa navrhované stezky bude začínat u stávajícího sjezdu do areálu MARO s.r.o. v Pardubicích a končit u výjezdové komunikace od areálu čerpací stanice pohonných hmot na severním okraji Dražkovic. „Před zahájením hlavních stavebních prací budou provedeny nutné úpravy k ochraně stávajících inženýrských sítí. Tyto úpravy budou prováděny bez přerušení provozu sítí,“ dodává ke stavbě cyklostezky náměstkyně primátora zodpovědná za investice a územní plánování Helena Dvořáčková (ANO 2011) s tím, že délka plánované trasy v první etapě je zhruba 0,6 kilometrů.

Cíle budování cyklostezky v tomto úseku jsou jasné – bezpečnější a plynulejší jízda. „Výstavba této stezky je důležitá, a to nejen proto, že cyklistika má v Pardubicích a celém regionu dlouhou tradici. Spousta lidí jezdí do práce na kole, studenti do škol. Díky této cyklostezce se zvýší bezpečnost účastníků provozu a jízda zde bude plynulejší. Řadu projektů chystáme i v rámci ITI Pardubicko-Hradecké aglomerace. Vydali jsme doporučující stanovisko například pro projekty modernizace odbavovacího systému cestujících v městské hromadné dopravě v Pardubicích a Hradci Králové nebo rekonstrukce Příhrádku v Pardubicích. Mezi další schválené projekty patří i prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček nebo v Trnové a Ohrazenici,“ uvádí předseda Řídicího výboru ITI a primátor města Pardubic Martin Charvát (ANO 2011).

S výstavbou první etapy stezky do Chrudimi by se mělo začít v srpnu a trvat by měla až do listopadu letošního roku.

red

Reklama