Chrudimské noviny V soutěži Stavba roku Pardubického kraje bodovala i Chrudim

Dnes: 14°C
Zítra: 13°C
Pozítří: 11°C

V soutěži Stavba roku Pardubického kraje bodovala i Chrudim

Pardubice – Titul Stavba roku Pardubického kraje 2017 si v sále Jana Kašpara převzalo pět dalších nositelů v jednotlivých kategoriích. Vyhrály rodinný dům v Žamberku, Dostavba piaristické koleje v Litomyšli, Administrativní a vývojové centrum pardubické firmy ERA, Revitalizace Tyršových sadů v Pardubicích a vyhlídka Milada na hradu Lichnice. Veřejnost v anketě na internetu nejčastěji hlasovala pro obecní kapli v Mladoňovicích – Deblově, která vznikla ze dvou nepotřebných trafostanic.

Krajskou soutěž vyhlašuje jednou za dva roky Pardubický kraj společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. „Považujeme za důležité propagovat dobré výsledky stavebnictví v kraji. Pěkné a dobře vypracované stavby, o kterých se díky soutěži více mluví, se stávají inspirací a určitou laťkou pro další investory, projektanty, architekty i samotné stavební firmy, a to je náš cíl,“ uvedl předseda poroty, první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek (KDU - ČSL. „Pět hlavních oceněných získává kromě diplomu i designové skleněné plastiky ze skláren Astera v Novém Boru, které pak zvyšují prestiž jejich díla. Vítěz hlasování veřejnosti obdrží perníkovou chaloupku z dílny pardubického perníkáře Pavla Janoše,“ dodal Línek.

Porota soutěže je složená z odborníků z jednotlivých oborů. „Nejedná se pouze o architektonickou soutěž. Líbí se mi, že nehodnotíme stavby podle fotografií, ale jedeme se s porotou na každou podívat. Viděli jsme nejen velké technologické celky, ale také menší zajímavé stavby, které využívají městské brownfieldy, a to je dobře,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Hlasování veřejnosti na internetu se stává čím dál populárnější. „Anketu veřejnosti jsme vyhlásili už podruhé. Je to neoficiální cena, která má hlavně probudit zájem veřejnosti o tyto stavby. Překvapil nás počet hlasů, který nám přišel, překročil hranici 12 tisíc. S celkovým počtem 5627 hlasů zvítězila kaple v Deblově – Mladoňovicích těsně následovaná Dostavbou piaristické koleje. Vítězná stavba má tu přidanou hodnotu, že na realizaci myšlenky architekta Jana Klimeše se podílelo mnoho místních občanů a firem a společně vybrali i na nový zvon, který nyní v Deblově zvoní poledne,“ informoval místopředseda poroty Radim Loukota.

Výhled na město jako živý obraz

V kategorii rodinných domů byl přihlášen jediný, ale velmi kvalitní účastník. Dům na západním okraji Žamberka projektoval pro Jiřího Pelinku Přemysl Kokeš. Porota ocenila přesvědčivý architektonický výraz domu s využitím atraktivity stavebního místa. Rozměrná prosklená plocha v obytné části rámuje výhled z domu jako ničím nerušený obraz historického centra. Ocenění se dostalo i konstrukčnímu řešení a kvalita stavebních prací. Stavba sama vytváří náročný vzor pro řešení výhledové okolní zástavby.

Jak navázat na historický dům moderně

Ze staveb občanské vybavenosti získala titul Přístavba piaristické koleje v Litomyšli v historické proluce před litomyšlským zámkem u vstupu do klášterních zahrad. Porota ocenila navázání soudobé přístavby na významnou barokní stavbu, kde zůstala zachována původní stavební čára i výška stávajících sousedních říms. Dispoziční vazba na stávající objekt je bezkolizní a logická, úpravy respektují původní konstrukce a provedení. Prostory nové fakultní knihovny jsou přehledné se zajímavě řešeným interiérem. Některé použité stavební prvky a detaily provedení jsou výjimečné a umocňují celkový příznivý dojem z celé stavby.

Budova ve tvaru sněhové vločky

Mezi stavbami v oblasti průmyslu, zemědělství a vodního hospodářství se porotě nejvíce líbilo administrativní a vývojové centrum firmy ERA. Porotci vyzdvihli půdorysné uspořádání ve tvaru sněhové vločky i dispoziční členění na drobnější objemy se zajímavými průhledy. Ocenili použití vysoce kvalitních přírodních materiálů v interiéru, jednoduché členění fasády objektu s kompozicí velkých skleněných ploch i sadové úpravy v okolí s návazností na stávající zeleň.

Promenáda i místo k relaxaci v podzámeckém parku

Kategorii staveb inženýrských a dopravních a veřejných prostranství vyhrála Revitalizace Tyršových sadů – podzámeckého parku v Pardubicích. Ta umožňuje využití parku, nacházejícího se v bezprostřední blízkosti centra města, jak promenádám, tak k relaxaci, poznávání i zábavě. V rámci stavby došlo ke skloubení přírodních hodnot, včetně kontinuity přírodních složek a nové betonové promenády s chodníkem z tropického dřeva, vegetačními prvky, zastřešením pergolami a relax-parkem. Unikátní je i navržený odvodňovací systém s přečerpáváním do řeky Labe.

Milada se nenápadně rozhlíží z Lichnice do okolí

Do obnovených památek se zařadila zřícenina hradu Lichnice u Třemošnice. Tam obec nechala vybudovat náhradu na původní dřevěnou rozhlednu. Konstrukce rozhledny je volně vložena do zbytků zdiva hradeb a svou výškou nepřesahuje zdivo. Její velikost a umístění se výrazně neprojevuje do hlavního panoramatu hradu a svým tvarem a použitím materiálu je současným vstupem do historického prostředí, který svým pojetím okolí vizuálně nepoškozuje. Porota oceňuje smělý přístup zadavatelů a projektantů, který místu opětovně vrátil panoramatický výhled do kraje.

Zvláštní uznání pro průmyslovou halu a obchvat Chrudimi

Dvě zvláštní uznání poroty směřovaly na Chrudimsko. Získaly jej Nová montážní hala TMT Chrudim a Stavba silnice I/37 – obchvat Chrudimi. Na průmyslové hale porotu zaujala návaznost na stávající průmyslovou zástavbu, elegantní propojení krčkem, osvětlení haly i kovové opláštění čelní části, které vytváří lehký závoj, který je současným jazykem na jinak klasickém tvarosloví budovy se sedlovou střechou.

U obchvatu Chrudimi odborná komise ocenila trasu komunikace mimo obytná území města s elegantním řešením estakády nad průmyslovou zónu přes údolí řeky a železniční trať. Trasa prochází bezkolizně zastavěnou částí města bez zásahu do jejího funkčního propojení a nelimituje další rozvoj města Chrudimi.

Dobře si vedou i firmy v dopravním stavitelství

V průběhu večera v bývalé reálce se představily také tři projekty, které zvítězily v celostátní soutěži dopravních staveb a na kterých se podílely firmy z Pardubického kraje. Jednalo se o už zmíněný obchvat Chrudimi s podílem firmy M-silnice, Okružní křižovatku U Koruny v Hradci Králové, také ve spolupráci s firmou M-silnice a rekonstrukci železničního mostu na trati Chomutov – Cheb, na které se podílela firma Chládek a Tintěra.

PŘIHLÁŠENÉ STAVBY:

Kategorie rodinné a obytné domy

01 – RD Pelinka, Žamberk

Kategorie Stavby občanské vybavenosti

01 - Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum Natura Park

02 - Dostavba piaristické koleje v Litomyšli

03 - Obecní kaple se zvonicí

Kategorie Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství

01 - Nové administrativní a vývojové centrum firmy ERA

02 - Úpravna vody Choceň

03 - Novostavba výrobního areálu firmy EWE s.r.o. s kapacitou 180 pracovníků

04 - Nová montážní hala TMT spol. s.r.o., Chrudim

Kategorie Stavby inženýrské a dopravní; veřejná prostranství

01 - Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích

02 - I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – silnice I/17

03 - Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče

04 - Oprava silnice III/31514, ul. T.G.Masaryka, Lanškroun

Kategorie Obnova nemovitých kulturních památek

01 - Vyhlídka „Milada“ na hradě Lichnice, Třemošnice

SLOŽENÍ POROTY:

Za Pardubický kraj

Roman Línek - předseda poroty

Michal Kortyš

Za ČKAIT

Radim Loukota - místopředseda poroty

Drahomír Ježek

Za Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Josef Mikyska

Matouš Pořický

Za odbornou architektonickou veřejnost

František Příborský

Ondřej Teplý

 

red

Reklama