Chrudimské noviny Jaroslav Koreček: Osada OZOV

Dnes: 16°C
Zítra: 21°C
Pozítří: 23°C

Jaroslav Koreček: Osada OZOV

V letošním roce se slaví stoleté výročí vzniku Československa. To sice sto let nevydrželo, ale mnoho nechybělo a výročí se mohlo oslavit v původní podobě. Sto let od vzniku slaví také trampové. Ve světě už se to slavilo před několika lety, v Austrálii na světovém potlachu. Čeští a slovenští to oslaví letos.

Před časem se mi dostala do ruky kronika z Krkanky. Možná je teď o prázdninách ta správná doba si začátek trampingu připomenout. O trampech se u nás mnoho nepíše. To v Americe jsou jiní kabrňáci. Jednoho si dokonce zvolili za prezidenta!  
Seznámím vás s kronikou osady OZOV. Ta místa již dávno zalila voda Křižanovické přehrady. Na Krkance zbyly jen chaty, které se nevešly ke korytu Chrudimky. Pod hrází přehrady je původní údolí zachováno a po proudu Chrudimky se dostanete ke mlýnu Peklo. Nad mostem u mlýna  je chatová osada a některé z chat pamatují začátky trampingu na Chrudimce.

Tramp Capr znal dobře údolí Chrudimky. U mostu nad mlýnem v Mezisvětí se údolí zužuje. Řeka nabírá na rychlosti a začíná meandrovat. První se pod prudkou strání stáčí  vpravo. Na malou chvíli se řeka uklidní, jako by chtěla nabrat sil před peřejemi v Pekle.
Na levém břehu jsou dvě hospodářská stavení. Malá políčka musí k obživě stačit. Řeka se znovu stáčí vpravo pod České Lhotice. Naposledy se řeka otočí k severu a tímto směrem teče až k ústí do Labe. Právě zde je místo, které má Capr nejraději. Chrudimka se rozděluje na tři ramena. Na jednom z ostrovů se Capr rozhodl postavit srub. V místech, kde ranní slunce osvětluje zalesněné stráně, které se táhnou až ke Křižanovicím. Občas se tam zastavili U modrých očí. Když slunce zapadalo, osvětlovalo louku, na jejímž konci svítil kostelíček v Hradišti, celý v objetí mohutných stromů.


Na první stranu v kronice Capr napsal: "Vy všichni, kteří přicházíte do této osady. Vy všichni, kteří tuto knihu čtete. Vy všichni, kteří možná neúmyslně, ale hůře, kteří úmyslně a násilím chcete jméno této osady poškodit, slyšte: "OZOV bude žít dál. Ostrov zatoulaných, osada vyděděných, vezměte na vědomí, že tento název má svoji podstatu, historii i tradici. Osada vznikla v roce 1931 za nejprudšího pronásledování nebožtíka Kubáta, který by nejraději každého trampa vyhodil a ze zeměkoule vydědil. Dále četníků, zvláště vrchního četnických stráží Zahradníka. Rybářů a Lesního úřadu. Nekonečných poznámek, posměchů a vtípků nejen z řad paďourů, ale také kamarádů trampů."
Tolik z osadní kroniky. O tom, jak stavba pokračovala a další příhody z Krkanky příště …

 

Jaroslav Koreček

Reklama