Chrudimské noviny Rozkvetlé třešňové stromy v Habrově lákají nejen včely

Dnes: 9°C
Zítra: 8°C
Pozítří: 6°C

Rozkvetlé třešňové stromy v Habrově lákají nejen včely

Desítky návštěvníků obdivovaly celý minulý týden rozkvetlé stromy v nedaleké přírodní rezervaci Habrov. Příjemnou jarní procházku do nedalekého kousku přírody využívají turisté, rodiny s dětmi, jednotlivci na kolách. Blátivé cesty vyschly a právě v tomto slunečném počasí bylo čím se zde pokochat. V záplavě květů mají svou letošní premiéru ovocné stromky zasazené v posledních dvou letech.

Na podzim 2014 město za pomoci dotačních titulů Ministerstva životního prostředí zahájilo projekt obnovy staré třešňovky. Vykácením některých stromů a dosázením 44 stromků třešní, slivoní a hrušní se podařilo začít vytvářet typický rozsáhlý sad starých krajových odrůd ovocných dřevin různého stáří, což je pro náš region historicky typické.

V obou částech sadu najdete převážně třešně. Staré třešňové stromy příkladně ukazují těm mladým, jak oslnit krásou bílých květů. A to se jim skutečně daří!

Procházka Habrovem nabízí učebnicovou ukázku jarních bylin. Největší plochy jsou pokryty fialovými a bílými dymnivkami, modré záhony vytváří barvínek a na stráních sporadicky září prvosenky. Habrový les se střídá s trávníky a křovinami. Můžete dojít na místo, kde bylo významné hradiště neolitického osídlení. Můžete zahlédnout srnky, slyšet zpívat ptáky nebo se setkat například s jezdci na koních.

Přírodní rezervace Habrov byla založena již v roce 1948. V posledních letech se dostala do popředí zájmu, dosadbou a úpravou turistických stezek či vybudováním asfaltové spojnice z Chrudimě do Topole se stala aktuálním cílem nedělních vycházek. 

Věra Nevečeřalová

Reklama