Chrudimské noviny Modernizace a rozšíření sběrného dvora má začít už letos

Dnes: 9°C
Zítra: 8°C
Pozítří: 6°C

Modernizace a rozšíření sběrného dvora má začít už letos

Chrudim – Místní sběrný dvůr nikdy nebyl ideálně vybaven. Budovy původně složily k docela jiným účelům, vjezd do něj je také nevhodně umístěn hned u železničního přejezdu. Právě proto chytré hlavy na zdejší radnici řekly dost a rozhodly o rekonstrukci. Shodou náhod započne v době, kdy většina místních politiků „větří“ podzimní volby do zastupitelstev.

Levná záležitost to věru nebude. Celková cena rekonstrukce sběrného dvora včetně dodávek nádob a zařízení se pohybuje ve výši 11,5 milionů korun. Na akci se podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která je ve výši 5,2 milionu korun, zbývající část nákladů bude hrazena ze zdrojů technických služeb a města Chrudim. Za zhruba 10 milionů korun přitom podle starosty města Petra Řezníčka (SNK – ED) lze zakopat část horkovodu, který hyzdí nábřeží řeky Chrudimky u sídliště U Stadionu.

Současná kapacita sběrného dvora je 537,4 tun takzvaných povinných složek odpadu (papír, sklo, plasty, kovy, nebezpečné odpady a biologicky rozložitelné odpady) za rok, po rekonstrukci by měl být sběrný dvůr schopen zpracovat dalších 750,6 tun povinných složek; dohromady 1 288 tun. Celková kapacita sběrného dvora spolu s dalšími složkami odpadu však bude až 2 000 tun za rok. Zvýší se tedy intenzita dopravy, naroste také hlučnost. Ale na zvýšenou produkci hluku by měli být obyvatelé sídliště připraveni. V brzké době tu totiž také vyroste nová základna sanitek, které rozhodně nebudou jezdit potichu. Výstavba nového separačního dvora v některé z místních průmyslových zón je tak definitivně pasé. Přestože právě na okraji města by zvýšená hlučnost příliš nevadila.

Plocha sběrného dvora po rekonstrukci bude mít díky rozšíření o dva sousedící pozemky rozlohu 2 591 m2. Projekt počítá s výstavbou nových objektů a ploch a dalšími stavebními úpravami stávajících objektů. V rámci stavby dojde k demolici garáží, plechové boudy a unimo-buněk a k rozšíření asfaltové plochy dál podél trati za patrové garáže. Rovněž přibude nová administrativní budova a přístřešek pro kontejnerová stání. 

V rámci projektu by měly být dále pořízeny různé nádoby a zařízení na ukládání odpadů, válcový drtič objemného odpadu, vysokozdvižný vozík a záchytná vana na nebezpečný odpad. Nebezpečné složky budou ukládány do speciálních certifikovaných kontejnerů a nádob. 

V současné době jsou vybráni dodavatel stavby a dodavatel drtiče odpadů. Na zbývající zařízení ještě výběrová řízení probíhají,“ říká místostarosta Jan Čechlovský (ODS). Stavbu bude provádět pardubická akciová společnost M-Silnice, válcový drtič odpadů dodá firma MOUDER s.r.o. z Kostelce nad Černými Lesy. „Se zahájením stavby předběžně počítáme v červnu 2018. V současné době připravuje vedení technických služeb nejen harmonogram výstavby a dodávek, ale i návrh na zabezpečení nepřerušeného systému sběru odpadů od občanů i podnikatelů. O tom všem bude veřejnost včas informována,“uzavírá místostarosta Jan Čechlovský.

red

Reklama