Chrudimské noviny Nové povrchy na Palackého třídě koncem října

Dnes: 19°C
Zítra: 17°C
Pozítří: 15°C

Nové povrchy na Palackého třídě koncem října

Chrudim – O končící rekonstrukci kanalizace pod Palackého třídou a ulicí Obce Ležáků Chrudimské noviny již mnohokrát informovaly. Šéf společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim Ivo Doskočil teď přináší jen samé dobré, čerstvé zprávy. Jeho zprávu zveřejnil městský web.

Poslední echo o dopravní situaci na Palackého třídě se objevilo na stránkách města koncem září a od té doby se tiskový odbor radnice prakticky nezastavil v zodpovídání dotazů Chrudimáků, kterým informace o největší investiční akci na území města za poslední dobu rozhodně nestačily. Nedostatečná informovanost a laxní přístup radnice k přinášení zpráv o nejnovějším vývoji na Palackého třídě, byly ostatně častým důvodem ke kritice od obyvatel města.

Současný stav na stavbě je takový, že kanalizace je na hlavní komunikaci - Palackého třída a ulice Obce Ležáků, téměř dokončena. K úplnému dokončení chybí dodělat úsek zhruba šest až osm metrů v křižovatce ulic Obce Ležáků a Sokolovská,“ říká prokurista VaKu Ivo Doskočil.

Z hlediska rekonstrukce vodovodu byl dokončen hlavní řad vodovodu na Palackého třídě - od Bohemie ke křižovatce s Vrchlického ulicí, byla provedena tlaková zkouška, potrubí se v tomto úseku propláchnlo a dezinfikovalo. Následně došlo k odebrání vzorků vody k rozborům. V období čekání na výsledky nebyly v daném úseku prováděny žádné práce. V případě negativních výsledků by se musel proces čištění potrubí opakovat do doby získání pozitivních výsledků. Po dokončení přepojení na nový řad je připravována komunikace na položení asfaltových povrchů – předpoklad zahájení práce v druhé polovině měsíce října,“ uvádí Doskočil.

Podobné práce se chystají i pod ulicí Obce Ležáků. Většinu motoristů a zdejších obyvatel však zajímá, kdy i zde dojde k položení nových povrchů vozovky. Pokud vše dopadne dobře a tak, jak předpokládáme, bude v této lokalitě obnovena povrchová vrstva komunikace na přelomu října a listopadu tohoto roku,“ zůstává optimistickým Ivo Doskočil, prokurista Vodovodů a kanalizací Chrudim.  

Jakub Valenta

Reklama