Chrudimské noviny Na protipovodňový poldr může sídliště Na Šancích zapomenout, město se nedohodlo s vlastníky pozemků

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Na protipovodňový poldr může sídliště Na Šancích zapomenout, město se nedohodlo s vlastníky pozemků

Chrudim - Záplavy, které se v minulých dnech prohnaly Českou republikou, připravily krušné chvilky i lidem v sídlišti Na Šancích. Obyvatelé zdejších panelových domů mají totiž ještě v živé paměti vodu, která se k nim v roce 2006 přihnala spolu s tunami bahna ze sousedního pole. Místní politici jim tehdy slíbili protipovodňový poldr. Ten ale doposud nestojí a tak jsme zjišťovali proč.

„Město ze všeho nejdříve zadalo v březnu 2007 studii odtokových poměrů v lokalitě Stromovka,“ říká mluvčí radnice Sylva Drašnarová. „Na ni dále navázala dokumentace pro územní rozhodnutí, přičemž cílem těchto dokumentací bylo najít optimální řešení protipovodňových opatření v uvedené lokalitě. Jako nejoptimálnější se jeví výstavba poldru v kombinaci se zvýšením kapacity zdejší kanalizace,“ vysvětluje dosavadní kroky města mluvčí chrudimské radnice.

Je víceletá pícnina dostatečným řešením?
Vydání územního rozhodnutí však ztroskotalo. Vlastníci polí a okolních pozemků totiž se záměrem města nesouhlasili. Radnice se proto pokusila alespoň vyjednat minimalizaci povodňových následků. Se zemědělskou společností Oseva Agri, která zmíněná pole obhospodařuje, se dohodla na osetí pozemků plodinami, jež by měly zabránit splavování orné půdy do sídliště. V současnosti zde tedy roste víceletá pícnina.

Situaci to přesto v ohroženém sídlišti neřeší. Zejména v době, kdy na okolních polích taje sníh a voda takřka každoročně zaplavuje komunikaci v Topolské ulici. Zdejší provoz bývá proto omezen a často zde zasahují hasiči. Vybudování protipovodňového poldru, tedy umělé nádrže zachycující přívalovou vlnu z intenzivního deště, se proto jeví jako nejrozumnější řešení. Součástí poldrů bývají totiž i stavidla, jež umožňují přebytečnou vodu kontrolovaně vypouštět do kanalizace. V Chrudimi funguje několik takových nádrží například u obchodního domu Tesco v Píšťovech.

a

Sedm let starý slib vedení města...
O tom si však obyvatelé sídliště Na Šancích mohou nechat jen zdát, přestože jim něco takového představitelé radnice přímo na místě před sedmi lety slíbili a svůj slib poté nebyli schopni splnit. A tak jsou jejich majetky dál v ohrožení. Pro lepší ilustraci, co dokáže nespoutaná voda Na Šancích napáchat, přinášíme (viz níže) sérii fotografií z roku 2006. Tehdy vtrhla voda spolu s masou bahna asi tři hodiny po půlnoci přes komunikaci v Topolské ulici z jihovýchodní části do sídliště a zaplavila suterény a části prvních poschodí přilehlých bytových domů.

Vše, co měli lidé uskladněné ve sklepích, bylo znehodnoceno, neboť voda promáčkla veškeré skleněné výplně dveří a oken a valila se nekompromisně dovnitř. Zkalenou vodou vzápětí také probíjela elektřina z výtahových šachet a v ohrožení tak byly i lidské životy. Další "divadlo" se odehrávalo před domy, kde si voda doslova pohrávala se zaparkovanými auty, z nichž většina musela být později vyřazena z provozu. Následky tehdejší povodně jsou přitom na domech znatelné ještě dnes.

Je opravdu konec veškerému snažení?
Otázkou tedy zůstává, proč se město nebylo schopno s vlastníky okolních polí dohodnout. Byla snad překážkou cena, za kterou bylo město ochotno pozemky na protipovodňový poldr vykoupit? Zůstanou dál obyvatelé sídliště Na Šancích a jejich majetky ohroženy přívalovou vodou ze sousedních polí? Je opravdu toto konečný stav řešení tohoto problému? Tomu se snad nechce ani věřit. Co si o tom myslíte vy, milí čtenáři? Napiště nám.

red

Reklama