Chrudimské noviny Přírodovědná vycházka za žabím kuňkáním

Dnes: 13°C
Zítra: 12°C
Pozítří: 13°C

Přírodovědná vycházka za žabím kuňkáním

Slatiňany - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Východní Čechy zve v úterý 21. května v 17 hodin na komentovanou vycházku nenáročným terénem, která je vhodná i pro děti. Sraz účastníků bude u výletní restaurace Monaco. V případě nepříznivého počasí (déšť, silný vítr, apod.) akce zrušena.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy připravuje pro širokou veřejnost naučné a poznávací akce. Jejich cílem je přiblížení jedinečného přírodního prostoru Železných hor. Tato komentovaná vycházka je zaměřena na pozorování obojživelníků na území rybníka Vilém. V olšině přiléhající k rybníku je devět větších tůní, v prostoru střelnice je vybudováno dalších šest tůní pro obojživelníky.

Jižní a východní část evropsky významné lokality Kochánovických rybníků tvoří horní tři rybníky ze soustavy rybníků na drobném lesním toku a na ně navazující litorální, lužní a v omezené míře i luční společenstva. Západní část tvoří areál bývalé střelnice lidových milicí. Převládají zde luční biotopy, které jsou rozčleněny alejemi a ostrůvkovitými výsadbami jehličnanů. Po obvodu této části především na západním okraji je souvislý les, složený z kultur jehličnanů a náletových dřevin. 

Předpokládané ukončení v 19 hodin.

zelhory@nature.cz

Věra Nevečeřalová

Reklama