Chrudimské noviny Kraj si pochvaluje zlepšení vlakové dopravy

Dnes: 16°C
Zítra: 21°C
Pozítří: 23°C

Kraj si pochvaluje zlepšení vlakové dopravy

Pardubice – V Pardubickém kraji se potvrzuje, že moderní vozidla a zlepšené parametry tratí lákají do vlaků nové cestující. V roce 2016 stoupl počet cestujících mezi Pardubicemi a Hradcem Králové proti roku 2015 v průměru o 400 denně.

V roce 2016 byl zahájen dvojkolejný provoz v úseku Stéblová – Opatovice nad Labem na trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, což umožnilo zrychlit vlaky mezi oběma krajskými městy. Nové elektrické jednotky RegioPanter mohou v tomto úseku jet rychlostí až 160 km/h, takže cesta se u spěšných vlaků i se zastavením v Rosicích nad Labem zkrátila na 17 minut. To láká do vlaků nové cestující. V pracovní dny jich přibylo okolo 400 denně, což je nárůst o 7 % proti roku 2015. Ve všech vlacích mezi oběma městy se tak v pracovní dny přepraví okolo 6000 cestujících. V neděli je pak vykázán nárůst až o 13 %, tedy skoro o 600 cestujících. Každou neděli tak vlaky mezi Pardubicemi a Hradcem Králové využije na 5,5 tisíce zákazníků. Potvrzuje se tak, že zrychlení dopravy spolu s nasazením nových vozidel dokáže do železniční dopravy přilákat nové cestující. Další zatraktivnění dopravy lze čekat začátkem nového desetiletí, kdy by mělo být dokončeno zdvojkolejnění celé trati včetně přestavby železničních uzlů Pardubice a Hradec Králové.

Na ostatních tratích v Pardubickém kraji je při srovnání let 2016 a 2015 vykázán setrvalý stav nebo mírný pokles v objemu přepravených cestujících. Např. na hlavní trati 010 byl v osobních vlacích Kolín – Pardubice – Česká Třebová zaznamenán mírný pokles v řádu desítek cestujících denně, což lze přičíst zejména na vrub „přehuštěné“ dopravy na koridoru. Ta způsobuje mnoho nepravidelností a mimořádností, kdy osobní vlaky musí čekat na předjetí rychlejšími vlaky a často tak do svých cílů přijíždějí zpožděné, což může cestujícím působit problémy.

Setrvale dobré výsledky jsou vykazovány i na některých regionálních tratích např. na trati 018 v úseku Choceň – Vysoké Mýto, kde se v pracovní den přepraví v průměru 1450 cestujících, nebo na trati 261 mezi Svitavami a Poličkou, kde se vlaky sveze v průměru 650 cestujících v pracovní den. Po určitém propadu v letech 2014 a 2015, způsobeném návratem k původní koncepci jízdního řádu a také rozsáhlými výlukami, se v roce 2016 začali vracet cestující na trať 238. Mezi Pardubicemi a Chrudimí se v pracovní den průměrně přepravilo 2300 cestujících, o víkendu pak kolem 1800.

red

Reklama