Chrudimské noviny Pardubický Dům hudby čeká rekonstrukce

Dnes: 13°C
Zítra: 21°C
Pozítří: 22°C

Pardubický Dům hudby čeká rekonstrukce

Pardubice – Okna v pardubickém Domě hudby netěsní nebo nejdou vůbec otevírat, klimatizace dosluhuje a střecha potřebuje zateplit. Koncertním sálům chybí zázemí pro vystupující i diváky, používá se tu technika mnohdy ještě z 80. let. Kavárna nestačí obsloužit zájemce o přestávce koncertu, na toaletách se tvoří dlouhé fronty. Před majitelem budovy, Pardubickým krajem, stojí otázka, kde a jak začít s nápravou.

Od loňského roku je vypracovaný projekt zateplení budovy, který se nijak zásadně nedotýká vzhledu vnějšího pláště budovy a jejího celkového uspořádání. Zateplení zde spočívá především ve výměně oken a části střešních konstrukcí,“ říká první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který má na starosti majetek, investice a kulturu. „Projekt předběžně uspěl v dotačním programu Evropské unie a čekáme na potvrzení a přidělení prostředků. Vlastní realizaci plánujeme na přelom let 2018 a 2019,“ dodává Línek.

Podle projektu „Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice“ budou mít nová okna i dveře identické tvarové členění i barevnost, pouze tepelně-technické vlastnosti výrobků budou vycházet ze současných energetických požadavků uvedených ve zpracovaném energetickém auditu. Izolace bude vložena pouze v místech zavěšeného fasádního systému, který bude následně zrevidován a vrácen zpět. Keramické obklady zůstanou beze změny. Posílena bude i vrstva tepelné izolace ve střešním plášti. Žádná z těchto úprav nebude mít vliv na architektonický vzhled budovy.

Konzervatoř, která budovu kraje provozuje, plánovala na letošní rok rekonstrukci kavárny. „Od letošního února jsme se opakovaně sešli jak s vedením Konzervatoře, tak i s autorem původního návrhu budovy, panem architektem Třeštíkem, a s našimi investičními pracovníky. Dohodli jsme se, že škola nebude podnikat jednotlivé úpravy interiérů bez vypracování celkové koncepce změn. K tomu jsme přizvali i zástupce mladé architektonické generace, architekta Ondřeje Teplého ze studia Mixage, který je mimochodem autorem úspěšné a citlivé rekonstrukce budovy Univerzity Pardubice na náměstí Legií. Požádali jsme ho, aby za autorské spolupráce Jana Třeštíka navrhl, jak učinit Dům hudby uživatelsky přívětivější, a to jak v zázemí při konání koncertů, tak i co se týká přilehlé zeleně, osvětlení budovy či úrovně sociálních zařízení a dalších prvků.“


Roman Línek je v kontaktu i se zástupcem pracovní skupiny pro architekturu druhé poloviny 20. století z fakulty architektury ČVUT docentem Petrem Vorlíkem. „Po mém osobním vysvětlení našich záměrů nás pan docent podpořil s tím, že se bude rád v budoucnu podílet na prezentaci této stavby a její rekonstrukce,“ řekl Línek a pokračoval: „Až budou zhruba do dvou měsíců návrhy architektů formou studie na stole, představíme je Radě Pardubického kraje a následně samozřejmě i široké veřejnosti.“

Budova dnešního Domu hudby v Pardubicích byla otevřena v červenci 1983 jako moderní sídlo Okresního výboru Komunistické strany Československa, OV ROH, OV SSM a dalších podobných organizací. Nechyběl samozřejmě „sjezdový“ sál. Na začátku 90. let přešla uvolněná budova do majetku státu a místní představitelé nově zvolených samospráv podpořili její využití pro Konzervatoř Pardubice, Východočeský státní komorní orchestr (dnes Komorní filharmonii) a Základní uměleckou školu Havlíčkova. Sídlilo tu i pracoviště Okresní knihovny. Po vzniku krajů přešla do vlastnictví Pardubického kraje, který zde za 51 milionů korun uskutečnil v roce 2004 rekonstrukci. Ta zahrnovala zejména změnu akustických poměrů ve velkém sále ve prospěch hudebních produkcí a také ojedinělou stavbu koncertních varhan. Na další potřebné úpravy však už tehdy nezbyly prostředky.

red

Reklama