Chrudimské noviny Tomáš Krátký: Program dotvoříme v diskusi s občany

Dnes: 17°C
Zítra: 20°C
Pozítří: 20°C

Tomáš Krátký: Program dotvoříme v diskusi s občany

Hnutí ANO představilo 26. 5. 2014 v Pardubicích v prostorách krajské kanceláře pardubického lídra hnutí do podzimních komunálních voleb společně se základními body volebního programu. Už nějakou dobu bylo přitom veřejným tajemstvím, že zmiňovaným lídrem na pardubickou velkou radnici je Ing. Martin Charvát. Ten je v současné době ředitelem Rozvojového fondu Pardubice a.s.

Martin Charvát během tiskové konference představil základní body volebního programu. Jeho konstrukce je jasná: každý konkrétní problém města bude řešit odborná pracovní skupina, kterou zaštiťuje jeden garant - osoba kvalifikovaná jak svou odborností, tak zkušenostmi. "Garant bude vždy zodpovědný za správné a akční řešení dané problematiky,“ dodal Martin Charvát. Přehled oblastí a jednotlivých garantů volebního programu naleznete v závěru tiskové zprávy.

Současně by však pardubičtí lídři ANO rádi do tvorby programu zapojili širokou veřejnost. ,,Ano, program dotvoříme v diskusi a spolupráci s občany Pardubic. Ke každé z programových oblastí svoláme veřejnou debatu. O postoje našich občanů jde v první řadě.“ doplnil sám pardubický lídr. Zároveň upozornil na nově vznikající webové stránky ANO pro Pardubice, které budou veřejnosti představeny v červnu. "Ty vytváříme právě za účelem efektivní výměny informací mezi námi a občany Pardubic.“

Během konference byl zároveň představen nejužší základ kandidátky na velkou radnici statutárního města Pardubice. Vedení kandidátky tvoří už zmiňovaný lídr Ing. Martin Charvát, oblastní předsedkyně hnutí ANO Ing. Helena Dvořáčková a oblastní místopředseda hnutí ANO Ing. Jan Řehounek. Lídři kandidátek městských obvodů budou představeni veřejnosti taktéž během následujícího měsíce.

Co se samotných městských obvodů týká, během konference byl též diskutován postoj hnutí ANO v Pardubicích směrem k zachování / rušení obvodů. Bylo konstatováno, že v danou chvíli nevnímá pardubické vedení hnutí ANO rušení obvodů jako vhodné. Jejich efektivita však bude analyzována a bude také předmětem další diskuze jak interně v rámci hnutí, tak směrem k široké veřejnosti.

V poslední části konference vedení oblastní organizace informovalo o struktuře hnutí v Pardubickém kraji (oblasti Pardubice, Svitavy, Chrudim a Ústí nad Orlicí) a také o historickém vývoji členské základny ANO v Pardubicích, která k dnešnímu dni čítá několik desítek členů a stále nabývá na síle díky masivnímu zájmu o členství.

Oblasti a garanti volebního programu ANO – Pardubice:

* strategický plán – Ing. Martin Charvát – ředitel Rozvojového fondu Pardubice a.s.

* územní plán - Ing. Arch. Jaroslav Menšík – architekt a starosta Městského obvodu I

* rozvojové studie - Ing. Helena Dvořáčková – majitelka projekční kanceláře

* rozvoj města – čerpání dotací Ing. Jan Řehounek – ředitel zahraniční finanční společnosti

* funkční a úsporné město + doprava Ing. Gabriela Křížková – dopravní inženýrka a tajemnice MO I

* děti – koncepce školství a volnočasové aktivity - Mgr. Bc. Radek Hejný - ředitel ZŠ Polabiny 1

* život v našem městě

* koncepce kultury - MgA. Jaromír Krygel – šéfdirigent

* koncepce sportu - Ing. Miroslav Herudek – podnikatel a předseda TJ Tesla Pardubice, Dušan Salfický – sportovní manažer HC ČSOB Pardubice

* sociální oblast - p. Iva Dolečková - ředitelka České abilympijské asociace, o. s.

* provoz města - Ing. Lea Tomková - ředitelka Služeb města Pardubic a.s.

* bezpečnost – Jiří Chmelík - voják z povolání a velitel JDH MO VI

Mgr. Tomáš Krátký
Krajský manažer hnutí ANO 2011 - Pardubický kraj

Reklama