Chrudimské noviny VS Chrudim: Připravte se na gigantickou odstávku dodávek vody

Dnes: 27°C
Zítra: 27°C
Pozítří: 27°C

VS Chrudim: Připravte se na gigantickou odstávku dodávek vody

Vážení občané Města Chrudim.

Jak mnozí z Vás víte, dne 16.7.2019 museli pracovníci naší společnosti provést odstávku zásobení vodou v poměrně velké části Města. Co však již nevíte je fakt, že v jednom okamžiku museli pracovníci, kteří prováděli opravu, opustit výkop, a to z důvodu nepředpokládaného výtoku vody (cca 10 až 15 litrů za vteřinu) potrubím ze směru od kateřinského kostela. Poruchu se poté podařilo úspěšně odstranit díky jejich mistrovství a nasazení těžké odsávací techniky. Ještě jednou jim za to děkuji.

Díky zjištěné skutečnosti (netěsná, 35 let stará podzemní šoupata) musíme bohužel provést odstávku ještě jednou, a to za účelem výměny dvou šoupatových uzlů. Jeden uzel (čtyři šoupata) bude vyměněn v ulici Husova, za Borznou a druhý uzel (dvě šoupata) bude vyměněn na křižovatce ulic Havlíčkova a nábřeží Karla Čapka. Při této příležitosti vyměníme i uzávěr vodovodní přípojky pro bytový dům v ulici Palackého č.p. 86 až 89. Odstavení zásobování pitnou vodou proběhne od 8:00 hodin do cca 18:00 hodin – tak jako u havárie vodovodu před Centrálem se však budeme snažit tuto dobu podstatně zkrátit.

Termín provedení odstávky: 20.8.2019, od 8:00 do 18:00 hodin
Seznam „zasažených“ ulic: Československé armády, Husova (od hotelu Centrál po kostel S. Kateřiny), Fibichova (mezi Husovou a Palackého), Palackého třída (pouze č.p. 73, 79, 75-77, 86-89, 805, 48, 806, 801, 802), Radoušova, Soukenická, nábřeží Karla Čapka, Havlíčkova, Koželužská, U Vodárny, Sv. Čecha, Široké schody, Na Sádkách, Na Kopanici, Úzká, Jungmannovo nábřeží, Dostálova, Vrchlického, V Průhonech.

Seznam ulic, kde budou umístěny cisterny s pitnou vodou: Čs. Partyzánů (před hotelem Alfa), Husova (za Českou spořitelnou), Husova (u kateřinského kostela), Havlíčkova (před VZP, Vrchlického x Palackého (u č.p. 70), Soukenická (dům seniorů). Dle aktuální potřeby (parkování automobilů, aj.) se může umístění cisteren mírně změnit.

Za naši společnost mohu prohlásit, že se na akci snažíme velmi dobře připravit a uděláme vše proto, aby vlastní odstavení trvalo, pokud možno, krátký časový úsek. Z tohoto důvodu budou práce započaty již v příštím týdnu, kdy provedeme vlastní výkopy a zjištění přesných parametrů starých šoupat (stavební délky, normy ČSN/DIN, aj.). I těmito a dalšími kroky se chceme připravit na případná „překvapení“, která nás v zemi mohou očekávat.

Možná by Vás zajímalo, že vodovodní síť ve Městě Chrudim je docela složitá, neboť se sestává ze 14 tlakových pásem, přičemž prakticky všechna tlaková pásma jsou „odvozena“ od výšky vodní hladiny ve vodojemu Slatiňany. Přikládám obrázek, který tlakovou situaci v Chrudimi dokumentuje. Zasažená oblast (tedy pouze její část) je v mapce označena světle hnědě, zde je však tlak odvozen od výšky hladiny vody ve vodojemu Skřivánek.

Na závěr bych Vás chtěl ještě pokud možno požádat o alespoň základní samozásobení vodou v domácnosti, provozovnách a kancelářích, např. do kbelíku, konvic, hrnců, atd. S poděkováním za porozumění a s omluvou za způsobené omezení.

 

Václav Kloboučník, VS Chrudim

Reklama