Chrudimské noviny Komise jednají, rada na jejich závěry může kašlat. Vše podle zákona

Dnes: 15°C
Zítra: 14°C
Pozítří: 19°C

Komise jednají, rada na jejich závěry může kašlat. Vše podle zákona

Chrudim – Jak již Chrudimské noviny několikrát obšírněji informovaly, komise rady města jsou prapodivné instituce. Některé jsou aktivní tak, že každý měsíc poctivě zasedají a ze svých jednání zveřejňují i závěry. Jiné připomínají tajemný hrad v Karpatech, další se podle všeho nescházejí vůbec.

Tou vůbec nejaktivnější komisí je komise historická a letopisecká. Prakticky měsíc co měsíc se její členové sejdou a rokují. Na „chvostě“ sedí komise rozvoje a výstavby města, jež se podle zveřejněných zápisů sešla naposledy 7. září 2015. Redakci teď zajímal názor samotného města na fungování komisí a také relevanci jejich doporučení i závěrů. Odpověď překvapí.

Jeden z výsledků jednání historické komise. Nové informační tabule na hřbitově u Kříže.  Foto: Chrudimské noviny

Dle jednacího řádu komisí Rady Města Chrudim, jenž byl schválen 30. března 2015, se komise schází ke svým jednáním dle potřeby. Názor, že některé komise se nescházejí vůbec, nelze na základě provedené kontroly potvrdit. Každá komise se v roce 2016 minimálně jednou sešla. Mají přitom různý charakter a třeba ta pro občanské záležitosti nedělá zápisy vůbec, neboť její výstupy jsou v jiných složkách,“ tvrdí ve své reakci, podepsané starostou města Petrem Řezníčkem (SNK – ED), radnice. Kam se poděly letošní zápisy výše zmiňované komise rozvoje a výstavby však již neuvádí. Jedná se o úřednický šlendrián, v němž se zodpovědný byrokrat rozhodl nezveřejnit zápis, nebo zkrátka žádný zápis neexistuje, protože komise letos nejednala?

Větrníkem se zabývala i komise rozvoje a výstavby města, která prý i v současné době usilovně jedná. Výstupy však neexistují.  Foto: Chrudimské noviny

Mnozí členové komisí si stěžují na frustrující skutečnost – rada města závěry odborníků zasedajících v komisích často vůbec nereflektuje. Tito lidé se pak logicky ptají, jaký smysl jejich práce pro město vůbec má. I na to má radnice patřičnou odpověď. „V souladu s ustanovením zákona 128 o obcích může rada města zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce. Z tohoto zákonného ustanovení jednoznačně vyplývá, že stanoviska a usnesení komisí nemají pro radu jakéhokoliv města či obce závazný charakter,“ uvádí v odpovědi Město Chrudim. Je tedy zřejmé, že i kdyby se členové komisí rozkrájeli, jejich závěry mohou radní směle ignorovat a vše je vlastně v pořádku. Znovu je tedy na místě otázka: „K čemu vlastně komise jsou?“.  

Jakub Valenta

Reklama