Chrudimské noviny Nejhorší možný scénář se naplnil - na obchvatu u Medlešic nebude křižovatka, Chrudimáky tak čeká věčné objíždění

Dnes: 19°C
Zítra: 21°C
Pozítří: 23°C

Nejhorší možný scénář se naplnil - na obchvatu u Medlešic nebude křižovatka, Chrudimáky tak čeká věčné objíždění

Chrudim - Stavba obchvatu města začíná vyvolávat mnoho kontroverzních názorů. Po kritice samotné trasy budoucí silnice a nezakopaného horkovodu v Dašické ulici dostává teď zásah i původně zvažovaná mimoúrovňová křižovatka u Medlešic, která nebude s konečnou platností sloužit potřebám Chrudimáků.

Doposud nepotvrzeným spekulacím, z nichž prosakovala na veřejnost jediná a fatální informace, že se křižovatka u Medlešic stavět nebude, nyní za Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem celé stavby, dává za pravdu Jan Studecký z oddělení pro komunikaci s veřejností této státní firmy. „Ano, křižovatka u Medlešic je zrušena. Stalo se tak ze dvou důvodů,“ potvrzuje nejhorší možný scénář pro Chrudim Studecký.

Uleví se dopravě v chrudimském centru doopravdy, nebo jsou současné představy ŘSD jen "zbožným přáním"?  Foto: Chrudimské noviny

„Primárně jde o bezpečnost silničního provozu. Nevíme, jak zabezpečit, aby řidiči od Chrudimi nejezdili od křižovatky u Medlešic na novou I/37. V tomto místě by se totiž prakticky dostali do protisměru a vznikne tak místo případných kolizí. Bylo by tedy nutné postavit regulérní křižovatku, o níž se však nikdy ani neuvažovalo. Negativní stanovisko vzešlo od policie a v průběhu zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení bylo rozhodnuto tento sjezd nevybudovat. Komunikaci tak zůstane ponechána jednak pro možnost využít ji jako náhradní trasu v případě havárie na obchvatu, za druhé pro budoucí potřebu při výstavbě mimoúrovňové křižovatky Medlešice. Ta vznikne v případě dostavby silnice na čtyřproudovou komunikaci,“ popisuje rozhodování ŘSD Jan Studecký.

Jako by se snad provoz na komunikacích neřídil pravidly silničního provozu, mezi něž patří i respektování dopravních značek a zákazů vjezdu. Vyloučit riziko karambolu nelze přitom ani na sebepřehlednějších úsecích a jde výhradně o osobní zodpovědnost každého šoféra.

V těchto místech sjezd pro Chrudimáky z rozhodnutí zpracovatele dopravního generelu a krajského úředníka Jindřicha Kmoníčka nevznikne.  Foto: Jindřich Balous

„V případě ponechání tohoto sjezdu by od začátku uvažovaný hlavní přivaděč do Chrudimi z mimoúrovňové křižovatky u Vestce ztratil svůj smysl,“ domnívá se Studecký. „Cílová doprava do Chrudimi od Pardubic, což představuje zhruba 60 procent vozidel směřujících do města, by dále jezdila po stávající silnici I/37 do křižovatky Na Bídě a prostoru Masarykova náměstí,“ potvrzuje nechtíc Studecký obavy zdejších podnikatelů a obyvatel centra města.

Veškeré zásobování firem, obchodů a živnostníků v chrudimském centru se tedy stane komplikovanější. Stejně tak i obyvatelé sídliště Na Legumě budou nuceni absolvovat dlouhé objížďky Dašickou ulicí a zahuštěná doprava se tak přesune z Pardubické ulice ke kruhovému objezdu u sladovny. Také podnikatelé v průmyslové zóně Sever se dočkají de facto odstřižení od svých dodavatelů, kteří jen neradi absolvují zbytečnou zajížďku přes půlku města. Je proto zřejmé, že se dopravní situace v Poděbradově ulici a na Masarykově náměstí, především na kruhové křižovatce na Bídě, nezlepší.

Rovněž cesta do Pardubic bude pro Chrudimáky zdlouhavější než doposud. Budou totiž moci jet po "staré" Pardubické ulici k Medlešicím, kde jim nezbyde, než pokračovat po dnes už zřídka užívané hlavní komunikaci, protínající tuto bývalou vesnici a směřující dál na Mikulovice a Dražkovice, protože se na obchvat Medlešic nebudou moci nijak napojit. Křižovatka tu jednoduše bude chybět.

Do krajského města bude ještě možné dorazit mezi poli "zadem" kolem pardubické nemocnice a třetí možností se stane trasa vedoucí Dašickou ulicí směrem na Vestec, kde bude první nájezd na ochvat města. Ten se u zmiňovaných Medlešic napojí na stávající obchvat obce a pokračovat bude kolem letiště na Pardubice. Variant tedy bude relativně dost, ale žádná z nich nepovede z Chrudimi do Pardubic přímo.

Takhle momentálně vypadá budování obchvatu u Vestce.  Foto: Jindřich Balous

I přesto, že jde o jedno z nejkomplikovanějších řešení, ŘSD tuto variantu hájí a domnívá se, že městu zkoušenému dopravními zácpami jednoznačně ulehčí. „Vybudováním křižovatky u Medlešic by nedošlo ke kýženému odlehčení tohoto prostoru a zůstával by zde vlastně současný krizový stav. Již při projednávání dokumentace k územnímu řízení konstatoval zpracovatel dopravního generelu Jindřich Kmoníček, že hlavní přivaděč do města se má realizovat pomocí radiály Dašické ulice na malou okružní křižovatku, nikoliv z prostoru u Medlešic po stávající I/37. Stalo tak na základě dopravně inženýrské analýzy a posouzení všech variant,“ poukazuje Studecký na autora současného dopravního řešení a argumenty hovořící údajně v prospěch varianty obchvatu, která se teď staví.

Zůstává však otázkou, zda má o rozvoji města rozhodovat krajský úředník, v tomto případě stavební inženýr, který za něj nezodpovídá, anebo radnice, která vpustí za těchto nevýhodných podmínek tak velkou stavbu do katastru Chrudimě. Je totiž zřejmé, že současné řešení bude přinášet městu vedle výhod i značné škody v jeho další expanzi. To znamená, že bude znevýhodňovat subjekty podnikající v obou průmyslových zónách a v chrudimském centru, dále obyvatele Poděbradovy ulice a Masarykova náměstí pokračující dopravní zátěží a ztíží také Chrudimákům časově dostupnost Pardubic, kam mnozí z nich každodenně pospíchají za prací, obchody nebo kulturou. Ze současného řešení silničního obchvatu je totiž patrné, že o jeho podobě rozhodoval člověk vzdálený potřebám města a že chrudimská radnice, v poslední době už poněkolikáté, neumí být silným partnerem, který dokáže pro město vyjednat nejvýhodnější podmínky nutné k jeho dalšímu rozvoji. 

Podrobný plánek části chrudimského obchvatu u Medlešic a Vestce najdete v příloze pod textem.

red

Reklama

Obrázek uživatele Jokl
#1124 Jokl 9. Září 2013 - 18:22
Mistrovská práce chrudimské radnice! Kdyby místo ježdění na exkurze na vojenské mise, či za diplomy po celém světě starosta Řezníček chvíli pracoval a trochu se snažil, nemuseli bychom příštích padesát let jezdit do našeho města společně s tranzitní dopravou.
Obrázek uživatele chrudimák
#1125 chrudimák 9. Září 2013 - 23:43
Opět se ptám - co dělá Chrudimská radnice a potažmo architekt města. Logicky by pouhý sjezd rozmělnil dopravu. Ten kdo by sjížděl na pardubickou by pokračoval na Palackého, kdo na Dašické by jel do kopce kolem hasičů a tranzit by mohl pouze od Kočího. To zas rozhodl někdo od stolu, vždyť to tam skoro všechno je hotový - fakt nechápu a co benzinka a průmyslová zona na výjezdu - to to můžou zabalit. Hlavně že je pardubická dvouproudá na výjezdu, to z toho asi bude velká cyklostezka. ??????????!!!!!!!!!!!!????????
Obrázek uživatele Corvus corax
#1126 Corvus corax 10. Září 2013 - 8:57
Che, to víš :) Vyjednávání, diplomacie a další dovednosti rozhodně nepatří k výbavě našeho pana starosty (někdy je zajímavý se na ty slova podívat v původním významu...). Von umí akorát bouchnout do stolu a děsit podřízený. Což na ŘSD asi neplatí, že ;) Stejně na Opatovice, s nimiž neuměl ani dojednat ten horkovod (padesát mega v luftě a nic se vlastně neděje, Ivánku - vopovaž se, ovčane, zaplatit pozdě za polenice nebo za psy!), ačkoli elektrárna má ve městě stále tučnější zájmy... To bych blil. V každým případě, do Medlešic bych se teď nestěhoval. Tam je čeká to, čeho se nedávno zbavili.
Obrázek uživatele Bob
#1131 Bob 14. Září 2013 - 10:12
Nevím proč nepotvrzené spekulace o křižovatce u Medlešic. Tohle je umístěno od března na "Chrudimský deník.cz" Ale jinak souhlas s tím, že se naše radnice moc nepředvedla. http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/obchvat-chrudime-mosty-se-zacnou-stavet-jiz-na-jare-20130323.html