Chrudimské noviny Nový sjezd ke sportovištím chce město stavět už v příštím roce

Dnes: 24°C
Zítra: 25°C
Pozítří: 27°C

Nový sjezd ke sportovištím chce město stavět už v příštím roce

Chrudim – Nový sjezd ke sportovištím z ulice Dr. Milady Horákové ke Klobásovu je diskutovaným a hojně probíraným tématem. Velkou pozornost mu věnují i odpůrci výstavby Rezidence Kopanický mlýn, zdaleka největší příznivce však suverénně nachází mezi obyvateli ulic v okolí „Emiláku“. Právě ty nadměrná doprava, jíž mají na svědomí především sportovci, obtěžuje nejvíce.

Důvody přípravy nového přímého sjezdu asi není nutné složitě komentovat. Nový sjezd by měl nahradit stávající urbanisticky i kapacitně neudržitelné napojení sportovišť přes most v ulici Vrchlického při současném nadměrném dopravním zatížení ulic Na Ostrově, V Průhonech, Vrchlického nebo Svatopluka Čecha,“ říká místostarosta Jan Čechlovský (ODS). Nový sjezd a výjezd by měl být řešen po náspu, který bude umístěn přibližně na úrovni zimního stadionu. Součástí řešení je i osvětlení komunikace včetně nasvícení přechodu pro chodce a odvodnění. Projekt neřeší parkovací místa, která budou vypořádána samostatně.

Vzhledem k frekvenci využívání stávajících sportovišť a dopravnímu zatížení, a to i bez ohledu na případné další větší investice v daném místě, považujeme připravovaný sjezd jednoznačně za jednu z priorit. Opouštíme tím definitivně fantasmagorie v podobě dříve diskutovaných nových přemostění řeky a začínáme se blížit k rozumnému řešení,“ doplňuje místostarosta Čechlovský. Přípravu a realizaci projektu doporučily vedení města jak komise sportovní, tak i komise stavební a podpořil je rovněž architekt města. Rada města v souladu s tím před nějakou dobou schválila toto řešení jako jednu z městských dopravních priorit.

Náklady na realizaci připravované stavby jsou v této chvíli odhadovány na 10–15 milionů korun, jedná se však pouze o hrubý odhad na základě stávající dokumentace, který bude upřesněn právě v následných stupních projektové dokumentace Poté, co město získalo pravomocné územní rozhodnutí, bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele posledních stupňů projektové dokumentace, tedy dokumentace pro stavební povolení, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby. Jeho vítězem se stala pražská společnost VDI Projekt s. r. o. s cenou ve výši 300 tisíc korun včetně DPH, která po již zmíněném schválení výsledku „výběrka“ radou města začala na projektu pracovat. „Ze všech výše zmíněných důvodů chceme co nejrychleji dotáhnout další stupně projektové dokumentace, získat stavební povolení a připravit celý projekt k faktické realizaci,“ dodává závěrem Jan Čechlovský. Podle jeho názoru by mohla být samotná stavba zahájena již v příštím roce.

red

Reklama