Chrudimské noviny Tisková zpráva: Zásadní změny linek MHD

Dnes: 27°C
Zítra: 27°C
Pozítří: 27°C

Tisková zpráva: Zásadní změny linek MHD

Chrudim – Nejen začínající stavba terminálu veřejné dopravy, ale i havarijní stav mostu v Malecké ulici má za následek úpravy linek MHD. Cestující se proto musí připravit na změny, které mnohdy budou trvat velmi dlouho. Ani samotný Městský úřad v Chrudimi přitom mnohdy neví, kdy se situace vrátí k normálu.

Odbor dopravy MěÚ Chrudim oznamuje cestujícím Městské autobusové dopravy v Chrudimi (dále i „MAD“), že z důvodu havarijního stavu mostu „M34“ v ulici Malecká („kratší“ most přes náhon) a s tím spojené změny jeho zatížitelnosti, dojde k omezení vjezdu vozidel o hmotnosti větší než 3,5 t („jediné vozidlo“ - 6 t), tedy i autobusů MAD. S platností od 1.10.2019 dojde k změně trasy dotčených linek MAD a do odvolání bude zastavena obsluha autobusové zastávky „Chrudim, K Májovu“. Cestující, kteří tuto zastávku využívají, budou moci použít nejbližší zastávku „Chrudim, Tovární-sladovna“.

Další změny v MAD jsou spojené se zahájením stavebních prací na realizaci stavebního záměru „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“, které se dotknou provozu zejména v ulici Čs. armády.

Změny na dotčených linkách budou následující:
- linka č. 1 (625001) bude vedena ze zastávky „Chrudim,,žel.stanice“ na Větrník po stávající trase a odtud dále na zastávky „Stromovka“, „V Malecku“, „U kapličky“, a následně Moravskou ulicí na zastávku “Tovární-sladovna“ a dále na zastávku „žel.stanice“,

- linka č. 4 (625004) bude vedena ze zastávky „žel.stanice“ na Větrník - na zastávku „Tovární-sladovna“ po stávající trase a odtud Rubešovou ulicí na zastávky „hasičská stanice“, „Topolská“, „Topolská-pošta“ a „Na Větrníku“.
Zastávky „U kapličky“ a „V Malecku“ ve směru na Větrník nebudou obsluhovány z důvodu nemožnosti bezpečného odbočení autobusů MAD z Rubešovy ulice do Moravské ulice.

V opačném směru z Větrníku pojede linka č. 4 po trase linky č. 1 (viz text výše),

- od 25.10.2019 do 8.11.2019 v souvislosti s uzavírkou křižovatky ul. Čs. armády a Rooseveltova při výstavbě terminálu budou linky č. 1 a č. 4 vedeny ze zastávky „ žel.stanice“ do zastávky „Poděbradova“ ulicemi Čs. armády, Škroupova a Palackého třída.
Zastávka pro odjezd těchto linek před nádražní budovou zůstává v nezměněné poloze.

Linka č. 3 (625003) ve směru z Větrníku do Markovic přijede ze zastávky „Škroupova“ k zastávce „žel.stanice“ tak, že se otočí kolem ostrůvku na nově zřízenou dočasnou zastávku před vchodem do nádražní budovy. Odtud pojede zpět ulicemi Čs. armády a Škroupova na zastávku „Borzna“ na Palackého třídě a odtud dále po stávající trase.

Linka č. 4 ve směru do průmyslové zóny bude vedena ze zastávky „žel.stanice“ jako linka č. 3, avšak bez zastavení na zastávce „Borzna“,

- od 9.11.2019 do 14.12.2019 se provoz linek městské autobusové dopravy vrátí do stavu k 1.10.2019 (viz první a druhá odrážka).


Odjezdy spojů výše uvedených linek z jednotlivých zastávek budou mírně upraveny s odchylkou 1-2 minuty proti současnému stavu. Bližší informace o jízdních řádech budou k dispozici v aplikaci IDOS.

Ostatní linky MAD v Chrudimi budou v provozu beze změny.

 

red

Reklama

Obrázek uživatele Bleeer
#8926 Bleeer 8. Říjen 2019 - 22:32
Havarijní stav mostu se samozřejmě řeší urgentně, takže město už hledá zhotovitele projektu "Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, provedení stavby a pro výběr zhotovitele „Oprava mostu M 34 v ul. Malecká, Chrudim“", temín je šibeniční, cca rok a čtvrt. "Předání kompletního předmětu smlouvy do 11. 12. 2020" Až za rok a čtvrt bude mít město ony texty a výkresy k dispozici, začne shánět peníze a zhotovitele - to zabere dalších několik měsíců, 3, 6, nebo 12, to je fuk. Takže by to vlastně mohlo být docela dobré téma do příštích komunálních voleb. Něco jako "Vrátíme autobusy tam, kde se dokáží vyhnout popelářům". Odkaz na smlouvu: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10196014