Chrudimské noviny Pardubice prověří hospodaření zdejšího hokejového klubu

Dnes: 25°C
Zítra: 25°C
Pozítří: 23°C

Pardubice prověří hospodaření zdejšího hokejového klubu

Pardubice - Vedení města si posvítí na správné čerpání dotací a finanční operace uvnitř společnosti HC DYNAMO PARDUBICE a.s. Jasno by mělo být i v tom, zda předchozí management klubu předložil pro due diligence analýzu, na jejímž základě zastupitelstvo rozhodlo o nákupu akcií městem, správné a především kompletní podklady. Další kontrola pak je zaměřena na hospodaření klubu za poslední tři roky především v oblasti čerpání dotací města. Forenzní, tedy vyšetřovací audit by měl vnést jasno do hospodaření klubu v době, kdy byl jeho majoritním vlastníkem Roman Šmidberský. Město chce těmito kroky rozkrýt vše kolem finančních a obchodních záležitostí klubu.

V souvislosti s dotacemi, jež město vyčlenilo na podporu mládeže, už proběhla veřejnoprávní kontrola, kterou provedl útvar auditorů Magistrátu města Pardubic. Výsledek kontroly však chtějí někteří pardubičtí zastupitelé ještě prověřit a potvrdit. Proto na návrh náměstka primátora Jakuba Rychteckého (ČSSD) zastupitelstvo uložilo Finančnímu výboru ZmP, aby prověřil hospodaření HC DYNAMO PARDUBICE a.s.

V průběhu jednání Finančního výboru ZmP proto byla ustavena šestičlenná kontrolní skupina. „Je třeba dát stranou emoce a udělat si jako většinový vlastník definitivní jasno o hospodaření klubu, proto jsem navrhl, aby zastupitelstvo skrze finanční výbor provedlo vlastní kontrolu. Kontrolní skupina se zaměří na prověření městských dotací za poslední tři roky, prověří také veškeré finanční vztahy mezi hokejovým klubem a akciovými společnostmi vlastněnými městem. Výbor se zároveň bude zabývat finančními toky mezi minulým většinovým vlastníkem a společnostmi, ve kterých přímo nebo zprostředkovaně figuroval, ale i dalšími záležitostmi,“ informuje budoucí kroky výboru náměstek primátora pro sport Jakub Rychtecký, který si pochvaloval věcnost debaty na finančním výboru.

Zastupitelstvo zároveň požádalo zástupce města v orgánech HC DYNAMO PARDUBICE a.s., aby zajistili potřebnou součinnost ze strany klubu. Tím však rozsah kontrol a prověření nekončí. „Zadali jsme také audit na podklady, které klub, respektive jeho minulý majoritní vlastník a management předložili pro zpracování due diligence analýzy, jejíž závěry byly rozhodující pro rozhodnutí zastupitelů o nákupu majoritní části akcií klubu. Prověřeny tak budou i podmínky koupě HC DYNAMO PARDUBICE městem,“ doplňuje náměstkova slova primátor Martin Charvát (ANO 2011). Dodává, že spekulace, které se občas objevují, neprospívají atmosféře v klubu a mohou se negativně projevovat na výsledcích extraligového týmu.

Šestičlenná kontrolní skupina je složená ze čtyř členů finančního výboru, kde jsou tři zástupci opozice, jednoho zástupce dozorčí rady HC DYNAMO PARDUBICE a jednoho auditora města. „Finanční výbor Zastupitelstva města Pardubic se tohoto úkolu rád ujal. V souvislosti s hokejovým klubem panuje stále živá debata a věřím, že provedená kontrola řadu věcí osvětlí a spekulace tak budou moci skončit,“ dodává předseda finančního výboru Václav Snopek (KSČM), který kontrolní skupinu také vede.

Zastupitelstvo Pardubic navíc na základě návrhu zastupitele Jana Linharta schválilo provést forenzní audit hospodaření klubu v době, kdy byl majoritním vlastníkem Roman Šmidberský. Otázkou však zůstává, zda nebude cena za provedený audit v poměru k jeho efektivitě příliš vysoká. Pohybovat se totiž může v rozmezí od 5 do 10 milionů korun. O podmínkách výběrového řízení rozhodla rada města, o finančním pokrytí bude na základě ceny vzešlé z výběrového řízení rozhodovat zastupitelstvo.

red

Reklama