Chrudimské noviny Priority Koalice pro Pardubický kraj před krajskými volbami? Fráze a prázdná hesla

Dnes: 27°C
Zítra: 15°C
Pozítří: 18°C

Priority Koalice pro Pardubický kraj před krajskými volbami? Fráze a prázdná hesla

Pardubice - Koalice pro Pardubický kraj (KDU-ČSL, Nestraníci, SNK ED) představila své programové priority před říjnovými volbami do Zastupitelstva Pardubického kraje. Jejím cílem je učinit Pardubický kraj, z pohledu kvality života, jedním z nejatraktivnějších krajů v naší zemi. Koalice pro Pardubický kraj proto bude i nadále pokračovat ve svých hlavních záměrech, kterými jsou důraz na prosperující ekonomiku, udržení nízké nezaměstnanosti a trendu zvyšování mezd, poskytování hodnotného vzdělávání, posilování úrovně zdravotnických a sociálních služeb, pokrok ve vylepšení infrastruktury i životního prostředí a v neposlední řadě zajištění bezpečnosti obyvatel kraje.

Prosazujeme kraj přívětivý pro život s moderní infrastrukturou a progresivní ekonomikou,“ zdůraznil na tiskové konferenci Roman Línek, kandidát na hejtmana za Koalici pro Pardubický kraj. Připomněl, že v posledních čtyřech letech, kdy Koalice pro Pardubický kraj byla součástí úspěšné krajské koalice, se podařilo získat téměř tři miliardy korun z evropských fondů. Díky nim se zmodernizovala celá řada krajských silnic, krajské nemocnice i desítky škol. Pardubický kraj se stal jedním z nejprogresivněji se rozvíjejících regionů, čehož důkazem je jeho ocenění vydavatelstvím Financial Times jako regionu budoucnosti ve střední a východní Evropě.

Starosta Petr Řezníček již rozvěsil předvolební plakáty po městě.  Foto: Facebook

„Podařilo se nám úspěšně transformovat krajské zdravotnictví i sociální péči. Tímto směrem chceme pokračovat a vidíme před sebou řadu nových úkolů,“ dodal Línek. S mohutnými investicemi proto počítá program Koalice pro Pardubický kraj i pro nadcházející čtyři roky. Třináct kapitol programu představuje ucelenou vizi pro toto období: a to jak z hlediska rozvoje kraje, investic a ekonomiky, tak i pro zdravotnictví, sociální oblast, dopravu, školství, bezpečnost a krizové řízení, životní prostředí a zemědělství, sport a podporu mládeže, cestovní ruch, venkov, neziskový sektor, kulturu a památkovou péči či informatiku. Pro každou z těchto oblastí je garantem jeden z předních kandidátů do Zastupitelstva Pardubického kraje.

„Sociální systém a služby zaměříme v co největší míře na podporu rodin. Na další období zpracujeme krajskou koncepci rodinné politiky zahrnující i problematiku stárnutí populace,“ zdůrazňuje garant sociální oblasti, radní Pardubického kraje Pavel Šotola. Ten si mimo jiné klade za cíl dostatečné zajištění finančních prostředků pro sociální služby tak, aby mohly být poskytovány v potřebném rozsahu a kvalitě. „Ve školství podpoříme rozvoj spolupráce středních škol se zaměstnavatelskou sférou a profesními sdruženími a úpravy vzdělávacích programů škol tak, aby lépe odpovídaly reálným potřebám krajské ekonomiky a trhu práce,“ říká „dvojka“ kandidátky, starosta Svitav David Šimek.

Vydrží jim úsměv i po volbách? Roman Línek a hejtman Martin Netolický.  Foto: Facebook

„Bez viditelného skoku ve výstavbě státní dopravní infrastruktury v kraji se nepohneme. To znamená realizovat či dokončit potřebné obchvaty měst, například Chrudimi, Slatiňan a Svitav. Především však masivně rozestavět D35 včetně navazujících komunikací,“ uvádí část priorit koalice z oblasti dopravy starosta Chrudimi Petr Řezníček.

Krajský radní René Živný navrhuje zatraktivnit programy pro sport mládeže, zvýšit investice do sportovišť a dále rozšiřovat sítě cyklostezek. Lhostejný mu není ani venkov, kde zdůrazňuje další prioritu Koalice pro Pardubický kraj. „Podpoříme šetrné hospodaření s vodou a budování zařízení pro její záchyt v krajině. Sucho a nedostatek vody v přírodě je totiž bohužel realitou a my na ně musíme umět reagovat,“ zmínil Živný.

Za vlajkovou loď Koalice pro Pardubický kraj lze považovat oblast zdravotnictví. Lékařka a členka dozorčí rady Nemocnic Pardubického kraje Věra Rybová říká: „Bude nutné se soustředit na problém stabilizace zdravotníků v území. Máme také dobrou koncepci psychiatrické péče v kraji, která nesmí zůstat jen na papíře.“ Současný náměstek hejtmana pro zdravotnictví Roman Línek definuje hlavní úkoly pro příští období následovně. „Musíme pokračovat v trendu celkové stabilizace a modernizace všech pěti nemocnic. Za klíčové považuji výstavbu centrálních příjmů v Ústí nad Orlicí a v Pardubicích, kde musí být spojena s centralizací akutních oborů. Neméně důležité je ale i rozvinutí programu Přátelská nemocnice, který bychom rádi zavedli do všech krajských zdravotnických zařízení,“ uzavřel Línek.

 

red

Reklama