Chrudimské noviny Místostarosta Čechlovský uvádí na pravou míru informace o stavbě sportovní haly

Dnes: 19°C
Zítra: 19°C
Pozítří: 21°C

Místostarosta Čechlovský uvádí na pravou míru informace o stavbě sportovní haly

Chrudim – Neuvolněný místostarosta Jan Čechlovský se rozhodl reagovat na článek v Chrudimských novinách, který řeší projekt nové sportovní haly, o jejíž stavbě V Průhonech radnice uvažuje. Textu vytýká celou řadu nepřesností a zavádějících informací. Je jeho kritika oprávněná?

Hned z počátku své reakce místostarosta tvrdí, že článek je postaven na vybraných pasážích, které jeho autor okopíroval z důvodové zprávy materiálu určeného zastupitelům. Zdroj však podle Čechlovského není uveden. Místostarosta a bývalý poslanec ale podle všeho nečetl pozorně perex původního textu, protože právě zde najde informaci o tom, že uvedený materiál jde do jednání městského zastupitelstva. Zveřejňování podkladů k jeho jednání je dnes již v Chrudimi samozřejmostí. O tomto úspěchu místních Svobodných ví i malé dítě. Odkud tedy autor čerpá své informace? Z tiskové zprávy města jistě ne, protože jeho vedení podrobnosti o postupu v případě výstavby sportovní haly před veřejností tají a médiím je poskytovat nechce

Takto hala rozhodně vypadat nebude a Marek Janatka její stavební projekt nezpracuje.  Reprofoto: Chrudimské noviny

Následuje zveřejnění celé průvodní zprávy a nakonec také místostarostův komentář k článku: „Ve skutečnosti je to tak, že městský architekt byl pracovní skupinou nejdříve pověřen úkolem vyhledat možná vhodná místa pro umístění sportovní haly. Po jeho představení možností bylo k bližšímu prověření vybráno místo před zimním stadionem. Studie, kterou dostal za úkol zpracovat, byla logickým vyústěním potřeby potvrdit, zda je úvaha o tomto místě vůbec reálná. Studie tak nebyla a není návrhem stavby, který by měl být v této podobě rozpracován do dalších stupňů dokumentace. Tato studie byla a je prověřením, zda se uvažovaný zadaný stavební program na vybrané místo vůbec vejde a zda konstrukční řešení a limity využití území záplavová pásma, stanovisko Povodí Labe, nebo požadavky statické a požárně-bezpečnostní záměr již na začátku primárně nevylučují. Takže zatímco autor článku zpochybňuje zajímavost návrhu, studie ve skutečnosti neřeší vzhled objektu, ale jde pouze o hmotové ztvárnění. Dosud tedy nebyl žádný důvod poptávat nebo připravovat další varianty dalších autorů,“ píše Čechlovský. Bohužel i zde se ukazuje místostarostovo nepozorné čtení. V článku Chrudimských novin se nikde neuvádí, že by podle předloženého materiálu mělo město stavět. Zmíněna je pouze nezvyklost zadání městskému architektu, když, opět, každé malé dítě ví, že v případě studií proveditelnosti je „...vzhledem k objektivnosti materiálu dobré pouvažovat i o tom, zda nebude výhodnější, pokud takový materiál bude tvořit externista, který může lépe posoudit především slabé stránky či ohrožení a má zkušenost se zpracováním takovýchto studií...“.

Marek Janatka přitom figuruje na výplatní pásce městského úřadu. Ročně jeho služby daňové poplatníky stojí 300 tisíc korun. 

Jan Čechlovský uzavírá douškou, že výsledná hala bude řešena jinak a dostane i jinou podobu. Tuto reakci kvituje s povděkem i architekt Vlasta Koupal, který však všem slovům místostarosty rozhodně nevěří. Vděční jsou i obyvatelé města, které nikdo k projednávání umístění a vzhledu budoucí sportovní haly nepřizval. I to se v poslední době stává v Chrudimi zvykem.

Návrh, který byl uveřejněn v Chrudimských novinách, přesahuje svou podrobností vyhledávací a hmotové studie. Prověření reálnosti úvah ve fázi koncepčního rozhodování úkolem městských architektů sice je, ale takhle by vypadat nemělo,“ říká Vlasta Koupal. Celý jeho text zabývající se sportovní halou, lze najít zde

Jakub Valenta

Reklama