Chrudimské noviny Řečeno při svěcení policejní stanice: Kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu

Dnes: -3°C
Zítra: -3°C
Pozítří: 2°C

Řečeno při svěcení policejní stanice: Kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu

Na slavnostní otevření nové policejní stanice přijel ministr vnitra Hamáček i hejtman Netolický. Novou budovu policie posvětil policejní kaplan Laňka, který měl třikrát delší projev než policejní ředitel Ptáček. Proslov policejního kaplana začal citací svatého apoštola Pavla (Římanům 13, 1-7):

„Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře, a dostane se ti od ní pochvaly. Vždyť je Božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš proč se bát, neboť nenese meč nadarmo; je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo.“

Potud policejní kaplan citoval slova apoštola, a bez dalšího vysvětlení, co chtěl vlastně použitím této citace říct, pokračoval: „Náš nejvyšší velitel nepřišel na zem, aby si nechal sloužit, ale aby sám sloužil. Za druhé položil svůj život. Také řekl: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele považují svůj život. A jeho přátelé byli ti, kdo žili dobře a spravedlivě. To je také základ policejní služby, sloužit druhým a pomáhat jim. Naše služba je pravým naplněním křesťanského poselství, sloužit i s nasazením vlastního života, jak je psáno ve služební přísaze, každým dnem i nocí prosazovat právo a spravedlnost, chránit slušné lidi a ty špatné od nich oddělovat pevnou mříží. Pokud policista bere svou službu skutečně vážně a dobře ji vykonává, je hoden veliké úcty, a ikdyž to může někdy vypadat, že se od těch, kterým sloužíme, moc vděku nedočkáme, můžeme si být jisti, že nejvyšší velitel si své záznamy vede velice pečlivě. Spravedlivý a milosrdný bože, víme, že naše služba napomáhá k dobrému těm, kdo tě milují, požehnej tuto policejní stanici, a požehnej všem, kdo zde budou sloužit a v dobrém přicházet. Ať zde vždy vládne duch pokoje a moudrosti, spravedlnosti a přátelství, ochotné služby a vzájemné pomoci. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána, Amen.“ Kaplan se otočil, pokropil budovu svěcenou vodou a svoji řeč dokončil: „Dobrořečme Pánu, Bohu díky.“

Petra Vintrlíková

Reklama