Chrudimské noviny Chrudim nabízí developerům zdarma pozemek v Topolské ulici, chce za to postavit v přízemí pobočku knihovny

Dnes: 11°C
Zítra: 9°C
Pozítří: 6°C

Chrudim nabízí developerům zdarma pozemek v Topolské ulici, chce za to postavit v přízemí pobočku knihovny

Chrudim - Město přichází v době krize podle svého přesvědčení se zajímavou nabídkou pro developerské firmy. Neprodává jim pozemek v Topolské ulici, ale nabízí ho zdarma. Developer však musí jako protislužbu přenechat přízemní prostory městu pro pobočku knihovny.

Miroslav Tejkl u budovy

„Po nové pobočce knihovny toužíme už delší dobu. Připravované řešení by mohlo vše vyřešit. Navíc přichází v době stavební recese a je to i možnost pro stavební firmy v době útlumu. Nepotřebují totiž prostředky na pořízení pozemků. Mohou tedy začít stavět a nabízet byty. Po ukončení přenechají jen část prostor městu,“ říká ke kooperaci s developery chrudimský místostarosta Roman Málek (KDU-ČSL).
 
Rada města ve středu 29. února 2012 předjednala i dílčí podmínky. Ty bude ještě muset potvrdit městské zastupitelstvo 12. března a následně do 29. června se budou moci zájemci hlásit.

„Uchazeči budou muset předložit dispoziční studii na stavbu nového vícepodlažního objektu na stavebním pozemku p. č. 5053 a části pozemku p. č. 2364/24, vše v k. ú. Chrudim, která bude plně v souladu se závaznou částí územního plánu sídelního útvaru Chrudim.

V dispoziční studii musí být zahrnuty požadavky města Chrudim na přízemní nebytové prostory, které by měly být alespoň ve stávajícím rozsahu, tj. asi 13 x 28 metrů s tím, že tato plocha bude rozdělena do několika částí. Následně žadatel musí přiložit harmonogram stavby a zavázat se, že zbourá současnou budovu,“ vyjmenovává nejdůležitější podmínky místostarosta zodpovědný za správu majetku města Miroslav Tejkl (ČSSD). 

Radnice se na daném projektu bude podílet pouze hodnotou vložených nemovitostí s tím, že po vybudování a kolaudaci nového objektu dojde k bezúplatnému převodu vlastnického práva k nově vzniklým nebytovým prostorům v přízemí tohoto nového objektu, společně se spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku odpovídajícím velikosti podílu města Chrudim na společných částech budovy, a to z vlastnictví investora do vlastnictví města Chrudim.

Zároveň dojde k bezúplatnému převodu zbývající části pozemku p. č. 2364/24 v k. ú. Chrudim, která nebude zastavěna novým objektem, a to z vlastnictví investora do vlastnictví města Chrudim.

Bližší technické informace k záměru města lze získat u vedoucího Odboru správy majetku Ing. Milana Havelky, e-mail: milan.havelka@chrudim-city.cz, telefonní číslo 469 645 255.

red

Reklama