Chrudimské noviny Hradecko - Pardubická aglomerace má připraveny výzvy za téměř jeden a půl miliardy

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Hradecko - Pardubická aglomerace má připraveny výzvy za téměř jeden a půl miliardy

Pardubice/HradecKrálové - Řídící výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace minulý týden schválil vypsání výzev za 1,24 miliardy korun z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a také první výzvu z Operačního programu Doprava (OPD). První projekty dostanou příležitost uspět už 3. října.

Nové dopravní terminály, nákupy vozidel městské hromadné dopravy, nové lávky pro cyklisty a chodce přes Labe, rekonstrukce a vybavení desítek učeben na základních a středních školách, opravy významných národních kulturních památek. Nejenom tyto typové projekty budou chtít uspět v žádostech o evropské dotace z ITI Hradecko-pardubické aglomerace do konce roku 2017. „V rámci pravidelného monitoringu projektů máme podrobně zmapovanou situaci v území a víme, které projekty by v rámci naší aglomerace chtěly uspět. Věříme proto, že budou připravené tak, aby se svými žádostmi bez větších problémů uspěly a rezervované prostředky vyčerpaly,“ říká manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace Miroslav Janovský.

Aglomerace, která má u pěti operačních programů v tuto chvíli vyjednáno více než 3,5 miliardy korun, je na čerpání téměř připravená. Jako první ze všech sedmi metropolitních oblastí má schválenou Strategii, stvrzenou pěti akceptačními dopisy příslušných ministerstev. Lehce upravený dokument již zbývá jen předschválit 26. září pardubickými zastupiteli. Připraveny jsou také výzvy pro předkládání projektů, které by měly být zveřejněné 3. října. „Těší mě, že je naše aglomerace lídrem procesu spojeného s ITI v rámci celé České republiky. Všichni jsme sice předpokládali, že v současné době budeme už minimálně půl roku čerpat finance na první projekty, ale zdržení je téměř jednoznačně na straně ministerstev, která protahovala schvalovací lhůty Strategie a neměla zpracované v potřebném čase některé klíčové dokumenty. Poslední překážkou je stále ještě nefunkční monitorovací systém, ve kterém budou města vypisovat své výzvy. Pevně ale věřím, že do konce září dojde k nápravě a budeme moci výzvy vyhlásit,“ říká náměstek pardubického primátora Jan Řehounek (ANO 2011), který má evropské dotace ve své gesci.

Kromě IROP vypíše aglomerace v průběhu prosince výzvy i z Operačního programu doprava, a to na výstavbu nových trolejbusových trakcí. Na začátku roku by pak měly přibýt i výzvy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na výstavbu nových kanalizací, dále z Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), kde budou chtít uspět vysoké školy nebo z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), kde projekty připravují soukromé firmy.

Na start výzev již netrpělivě čeká řada žadatelů. Do výzvy na dopravní terminály se plánují přihlásit například v Přelouči. „Projekt na stavbu nového terminálu máme již několik měsíců kompletně připravený, včetně vydaného stavebního povolení. Dle našeho názoru skvěle zapadáme do Strategie ITI a věříme proto, že podporu získáme. Stavět bychom chtěli začít už v průběhu příštího roku,“ říká starostka Přelouče Irena Burešová (Patrioti pro Přelouč).

První výzvy budou směřovat také do oblasti nákupů vozidel městské hromadné dopravy. Ve výzvě za sto milionů korun by chtěly uspět například pardubický a královéhradecký dopravní podnik.  Samotné město Pardubice připravuje své projekty na rok 2017. Jedná se například o rekonstrukce a vybavování odborných učeben na prvních pěti základních školách, požádat o dotaci chce město také na dvě nové lávky pro cyklisty a pěší přes Labe nebo na první část cyklostezky do Hostovic.

Pozadu nezůstává ani Pardubický kraj. Kromě čtyř středních škol by chtěl v příštím roce získat prostředky na rekonstrukci pardubického Příhrádku nebo výstavbu nového depozitáře pro Východočeské muzeum. Obdobné projekty připravují také v Královéhradecké části aglomerace.

Více informací najdete na http://iti.hradec.pardubice.eu/.red

Reklama