Chrudimské noviny Kraj by měl za chyby v přidělování evropských dotací zaplatit přes 126 milionů, jinak už další peníze nedostane

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Kraj by měl za chyby v přidělování evropských dotací zaplatit přes 126 milionů, jinak už další peníze nedostane

Pardubice - Výbor Regionální rady Severovýchod jednal 10. května o obnovení toku peněz z evropských fondů do ROP Severovýchod a také o uhrazení 378 milionů korun, které požaduje Evropská komise za chyby identifikované při auditech projektů podpořených z ROP Severovýchod v letech 2011 a 2012. Po zaplacení této tzv. korekce může teprve Severovýchod dočerpat šest miliard korun z unijních fondů. 


„Regionální radě Severovýchod nezbývá nic jiného, než se dohodnout s ministerstvem financí a vyměřenou částku zaplatit. Pak bude možné z Unie dočerpat zbývajících šest miliard korun, které má ROP Severovýchod ve strukturálních fondech rezervované,“ přiznává předseda Regionální rady Martin Půta. Příjemci dotací však mohou potvrdit, že dotace plynou do regionu dál. „Projekty jsou zatím předfinancované ze státního rozpočtu. Problém by nastal až tehdy, pokud bychom se s ministerstvem nedohodli do konce tohoto roku,“ komentuje situaci pověřený ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Vašák. 


Podle ministerstva financí by se měly o uvedenou korekci podělit Pardubický, Liberecký a Královéhradecký kraj tvořící region soudržnosti Severovýchod. Ministerstvo nabízí půjčku coby návratnou finanční výpomoc splatnou do roku 2020. Každý kraj by tedy uhradil přesně 126 114 130,34 korun na splátky této půjčky.

„Požádali jsme ministerstvo o vyjádření, zda může o půjčku požádat Regionální rada Severovýchod,“ informuje pověřený ředitel Zdeněk Vašák. „Požadavek ministerstva, aby zaplatily kraje, nemá oporu v právním řádu České republiky ani Evropské unie. Je to ovšem jediný způsob, jak obnovit financování z Unie a zajistit dočerpání šesti miliard korun,“ vysvětluje Martin Půta, podle něhož by měla ztráta zbývajících šesti miliard korun negativní dopad na rozvoj celého regionu. Kromě Výboru Regionální rady musí úhradu korekce schválit i zastupitelé všech tří krajů. 


Certifikaci neboli ověření všech výdajů, které jsou proplaceny příjemcům dotací, provádí Platební a certifikační orgán ministerstva financí. Po daném ověření žádá ministerstvo Evropskou komisi o zaslání platby. V současné době je tok evropských peněz pro ROP Severovýchod, stejně jako pro některé další programy, přerušen.

Roman Zahrádka

Reklama