Chrudimské noviny Kuštova firma bourá chrudimskou sladovnu, postaví zde obchodně-bytový komplex a parkovací dům

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Kuštova firma bourá chrudimskou sladovnu, postaví zde obchodně-bytový komplex a parkovací dům

Chrudim - Bývalá sladovna v sousedství Lidlu se mění v těchto dnech k nepoznání. Do jednotlivých objektů zdejšího areálu se totiž zakously bagry a začala tak jeho rozsáhlá demolice. Ta později vyústí v novou výstavbu, která lokalitu postupně promění v obchodně-bytový komplex, jenž bude disponovat velkým parkovacím domem. Investorem této obří akce je přitom společnost K2 Invest chrudimského developera Milana Kušty.

Samotná demolice dosluhujícího objektu začala nejprve rozebráním dvou dvanáctimetrových komínů, které zde původně sloužily k odvětrávání sušičky sladu. "Komíny byly netypické v tom, že u obou byly nahoře umístěny velké plechové ´čepice´, které pravděpodobně usměrňovaly proudění vzduchu do objektu pod nimi. Museli jsme tedy nejdříve začít jejich odstraněním," říká Tomáš Mysliveček z hořické firmy VisSan - výškové a stavební práce, která byla subdodavatelsky najata právě na demolici uvedených komínů. Práce firmě přitom ztěžovaly železné konstrukce velkých větráků uvnitř obou komínů, které se nacházely v úrovni střechy objektu pod nimi. "Nezbylo nám tedy, než oba komíny rozebrat a ubourat je každý asi o deset metrů, abychom se k větrákům vůbec dostali," pokračuje zástupce specializované firmy. "Tím jsme se dostali zhruba do úrovně 25 metrů nad okolním terénem, přičemž samotný materiál jsme dostávali dolů vnitřkem komínů. Ze suti jsme pak vedle objektu vytvořili hromadu, aby na ni mohl najet bagr a svým ramenem dosáhl až ke střeše budovy," doplňuje informaci Tomáš Mysliveček.

Bourání obou dvanáctimetrových komínů na bývalé chrudimské sladovně se ujala specializovaná firma VisSan z Hořic.  Foto: Tomáš Mysliveček

Další demoliční práce v areálu bývalé sladovny připadly královéhradecké firmě ATM, která zde působí už od poloviny ledna. "Zmizely odsud nejen oba komíny, ale spolu s nimi i dva rozsáhlé objekty, které už momentálně neexistují. Demolice by z naší strany měly skončit na konci března, přičemž stavební suť ponecháváme na místě a bude na investorovi, jak s ní naloží. Půjde odhadem asi o dvacet tisíc tun suti, kterou bude možné z větší části ještě zhodnotit," uvádí obchodní zástupce společnosti ATM Hradec Králové Pavel Cejnar, který demoliční práce v areálu bývalé sladovny řídí a jehož firma si k tomuto účelů najímá i další subdodavatele. Většinou jde přitom jako v případě společnosti VisSan o specialisty.

Komíny bývalé sladovny přestaly být definitivně součástí chrudimského industriálního panarama.  Foto: Tomáš Mysliveček

A co bude s areálem, až skončí jeho demolice? "V současnosti demolujeme všechny objekty v areálu, až na bytový dům, silo a objekt, kterému se říká ´Humna´. Osm bytů je zde totiž využíváno k nájemnímu bydlení, silo pronajímáme francouzské společnosti Souflett za účelem uskladnění sladovnického ječmene, a objekt ´Humna´ byl dříve využíván k vlhčení ječmene ve vrstvách asi 30 centimetrů a poté k dalšímu zpracování. Tato budova teď umožňuje z našeho pohledu při dodělání komunikací a ramp vznik nového parkovacího domu s kapacitou zhruba 260 parkovacích stání. Tento objekt proto hodláme přestavět na parkovací dům, jenž by měl do budoucna sloužit jako parkovací kapacita pro celý areál," popisuje svůj záměr v bývalé sladovně Milan Kušta. 

Bagr královéhradecké společnosti ATM likviduje jednu ze starých budov a využívá k tomu navýšení ze staré suti, které tu pro něj připravila hořická firma VisSan.  Foto: Pavel Zeman

A jak se promění samotný sladovnický areál? "Území postupně zastavíme smíšenou zástavbou. V zadní části areálu vyrostou nové bytové domy, místo sila pak projektově připravíme kancelářskou budovu na ploše asi 12 tisíc metrů čtverečních. Tuto budovu zde postavíme v případě, že uzavřeme smlouvu o jejím prodeji nebo pronájmu. Počítáme přitom s časovým horizontem zástavby celého území v rozmezí tří až deseti let," uzavírá chrudimský developer Kušta. Demoliční práce budou stát podle sdělení investora v řádu milionů korun, přičemž počítá s následnou investicí do výstavby v bývalé sladovně v objemu zhruba 800 milionů Kč.

Fotogalerie: Tomáš Mysliveček, Pavel Zeman

Roman Zahrádka

Reklama