Chrudimské noviny Celníci odhalili stovku nelegálně zaměstnaných cizinců - k "pracantovi“ z Moldavska se nikdo nehlásil

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Celníci odhalili stovku nelegálně zaměstnaných cizinců - k "pracantovi“ z Moldavska se nikdo nehlásil

Pardubice - Celníkům se podařil takřka rekordní úlovek co do počtu odhalených nelegálních zahraničních pracovníků. Bylo jich bezmála sto. Při kontrole nepředložili potřebné doklady, které by je opravňovaly nechat se legálně zaměstnat v České republice.

Do předem vytypovaných firem vyrazil na kontrolu rovný tucet celníků. „Na staveništi se v té době vyskytovalo kolem dvou stovek zahraničních dělníků. Celníci je tedy prověřili a zjistili, že zaměstnavatelé u 90 z nich nesplnili oznamovací povinnost příslušnému úřadu práce. Cizinci byli původem ze Slovenska, Maďarska, Polska a Bulharska. Kontrolní skupina přišla také na moldavského dělníka, který u sebe neměl doklady prokazující jeho totožnost. Dokonce se k němu nehlásil ani nikdo ze zaměstnavatelů,“ uvádí mluvčí Celního úřadu pro Pardubický kraj Václav Kánský

Vše zjištěné celníci předali oblastnímu inspektorátu práce a také cizinecké policii pro podezření z porušení zákona o zaměstnávání cizinců a pro podezření na nelegální pobyt. Firmě, která se takovýmto způsobem proviní proti zákonu, hrozí pokuta až do výše100 tisíc korun. Cizinec nelegálně pobývající na území České republiky bude s největší pravděpodobností vyhoštěn.

Při jedné z kontrol na začátku června celníci z Pardubic odhalili také několik desítek pracujících, kteří svou pracovní činnost vykonávali v rozporu s předpisy. Na jednom místě jich celníci odhalili 48 a svým původem byli z Polska a Bulharska. Jejich zaměstnavatel rovněž nesplnil oznamovací povinnost k úřadu práce.

red

Reklama