Chrudimské noviny Chrudimští strážníci nabízejí svým spoluobčanům, že jim pohlídají zdarma během dovolených jejich byt

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Chrudimští strážníci nabízejí svým spoluobčanům, že jim pohlídají zdarma během dovolených jejich byt

Chrudim - Období letních dovolených každoročně provází zvýšená kriminalita spojená s krádežemi a vloupáními do opuštěných objektů a obydlí. Tento trend se přitom nevyhýbá ani našemu městu a tak se zdejší městská policie rozhodla oživit službu, během které bude občanům nabízet hlídání jejich bytů a domů po dobu jejich nepřítomnosti.

"Jde o službu, kterou Městská policie Chrudim provozuje už od roku 2008, avšak v posledních dvou letech ji využil pouze jeden občan," konstatuje vrchní strážník Lukáš Dvořák. Málokdo totiž o této službě ví stejně jako tom, že je nabízena zájemcům bezplatně a že k jejímu zajištění stačí jen ústní žádost podaná ve služebně strážníků na Resselově náměstí. "Na jejím základě bude s každým zájemcem vyplněn formulář, v němž je uvedena totožnost osoby žadatele, dále nemovitost, která bude předmětem žádosti o hlídání, současně také termín, po který bude služba občanovi poskytována a další případné poznámky vztahující se k osobě žadatele nebo předmětné nemovitosti," přibližuje nezbytný proces vrchní strážník městské policie.

Podle Lukáše Dvořáka budou potom strážníci na základě žádosti a vyplněného formuláře provádět průběžně kontroly dotčených objektů, a to zhruba ve tří až čtyřhodinových intervalech, a to ve dne i v noci. "Kontroly budou zaměřené na důkladnou prohlídku venkovních prostor objektu - zejména na jeho vstupní nebo balkonové dveře, okna či světlíky, popřípadě jiné části vymezené ve formuláři," popisuje obhlídku střežených objektů vrchní strážník. Jak dodává, po skončení obhlídky zaznamenají jeho kolegové výsledek kontroly do příslušné dokumentace a v případě, že zjistí nějaké nesrovnalosti s předchozím stavem, vyrozumí telefonicky majitele objektu či jinou kontaktní osobu uvedenou ve formuláři a zajistí případně nezbytné náležitosti spojené se zajištěním objektu.

Z uvedeného popisu je tedy zřejmé, že nejde o nijak složitou proceduru. Na začátku stačí jen vyplnit se strážníky žádost a po návratu z dovolené je vyrozumět, že už jste zpátky doma. Následně ještě obdržíte veškerou dokumentaci o provedených kontrolách v průběhu sjednaného období. Tato služba je pro občany města navíc zadarmo. "Na závěr je třeba uvést, že vzhledem k možnostem Městské policie Chrudim může být služba poskytována současně maximálně čtyřem zájemcům," uzavírá vrchní strážník Dvořák. V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů se můžete obracet přímo na vrchního strážníka na telefonním čísle 730 811 345 či e-mailové adrese lukas.dvorak@chrudim-city.cz anebo na služebnu Městské policie Chrudim na čísle 469 657 826 nebo e-mail policie@chrudim-city.cz.

Roman Zahrádka

Reklama