Chrudimské noviny Do Seče se sjeli hasiči - chemici, aby se tu po roce opět školili

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Do Seče se sjeli hasiči - chemici, aby se tu po roce opět školili

Seč - Opět po roce se více než stovka profesionálních hasičů z Pardubického a Královéhradeckého kraje sešla v Seči u Chrudimi, kde se konalo další proškolení hasičů chemiků.

„Již po třinácté bylo instrukčně metodické zaměstnání uskutečněno ve dvou turnusech a účastnili se ho všichni technici chemické služby ze všech územních odborů hasičského záchranného sboru (HZS) Pardubického kraje, techniků Hasičského záchranného sboru podniků Synthesia a Paramo Pardubice a technici ze všech územních odborů hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje,“ uvádí mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Poznamenala dále, že chemického školení se měli letos možnost účastnit i velitelé směn. Instrukčně metodické zaměstnání se uskutečnilo za spolupráce generálního ředitelství HZS ČR, Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Střední průmyslové školy chemické Pardubice a dalších subjektů.

V letošním roce se chemici zaměřili hned na několik úkolů. „Procvičovali jsme odběry kapalných vzorků, odběry pevných vzorků, gelů. Chemici měli za úkol identifikovat odebrané vzorky pomocí Ramanova a FTIR spektrometru a následně určit postup dalšího zásahu. Dále měřili koncentrace plynu v ovzduší,“ uvádí Vít Preussler, vedoucí chemické služby HZS Pardubického kraje.

„Prakticky si chemici vyzkoušeli, jaké nebezpečné reakce, které mohou vyvolat chemické látky mezi sebou například samozápalné látky, možnosti výbuchu a podobně nebo reakce dalších látek například kapalného dusíku a jejich působení na chemické obleky, které hasiči používají. Různé druhy reakcí látek hasičům předváděly osoby s chemickou praxí, kolegové-chemici ze Střední průmyslové školy chemické,“ poznamenává dále Vendula Horáková.

Podotkla, že nechyběla ani teorie, protože bez znalostí se hasiči opravdu neobejdou. „Seznámili se s návrhem nové legislativy v oblasti radioaktivních látek a novými postupu při zásazích. Vypočítávali dávkové příkony radioaktivity v různých místech a následně vytyčovali nebezpečné zóny. Počítali koncentrace k přípravě roztoků na dekontaminaci a řešili i přepočty koncentrací,“ vysvětluje mluvčí.

Po roce se v Seči opět školi hasiči - chemici.  Foto: HZS

red

Reklama