Chrudimské noviny Hasiči procvičovali zásah na chrudimském zimním stadionu, kde měl unikat čpavek

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Hasiči procvičovali zásah na chrudimském zimním stadionu, kde měl unikat čpavek

Chrudim - V úterý 28. dubna krátce po 9. hodině ranní došlo k úniku chladícího média neboli amoniaku na zimním stadionu. Naštěstí šlo jen o námětové cvičení hasičů, kteří si zásah prověřili přímo na místě.

Při odkalování primárního okruhu systému, médium začalo unikat do prostoru strojovny. Vlivem netěsnosti lícnice ochranné masky se nadýchal a zkolaboval provozní pracovník. Amoniak, lidově čpavek, je bezbarvý jedovatý plyn ostrého zápachu, leptá plíce a sliznice. Jeho chemická značka je NH3,“ upřesňuje situaci mluvčí hasičů Vendula Horáková a dodává, že cvičení profesionálních a dobrovolných hasičů bylo provedeno tak, jako by skutečně došlo k úniku chladícího média. Tedy za použití přetlakových protichemických obleků, dýchací techniky a ostatních ochranných pomůcek. Zkrápění unikající látky hasiči zajistili pomocí skrápěcích lišt, stativu a tříštěných proudů.

Hasiči procvičovali zásah na zimním stadionu, kde mělo dojít k úniku čpavku neboli amoniaku.  Foto: HZS

Vodu hasiči čerpali z cisternové automobilové stříkačky, která byla průběžně doplňovaná z čerpacího stanoviště zřízeného na vodním toku řeky Chrudimky. „Postižená osoba byla nalezena pomocí termokamery a vynesena do bezpečí a dekontaminována. Zraněnému provoznímu pracovníkovi byla poskytnuta předlékařská pomoc. Hasiči provedli nucené odvětrání pomocí přetlakového ventilátoru a skrápění plynu. Průběžně měřili koncentraci amoniaku. Po naměřených nízkých hodnotách amoniaku, tj. pod hranici 50 jednotek ppm, bylo skrápění ukončeno. Zasahující hasiči museli na závěr zásahu projít dekontaminačním prostorem,“ zmiňuje dále Vendula Horáková.

Uvnitř objektu byla nalezena zasažená osoba.  Foto: HZS

Cílem cvičení bylo podle slov mluvčí prověřit činnost jednotek při zásahu na únik amoniaku z prostoru strojovny. Jednotky byly seznámeny s provozem zimního stadionu a možným nebezpečím pro okolní obyvatele. Prověřena byla dostupnost a spolupráce odpovědných pracovníků Města Chrudim. Procvičena byla spolupráce s jednotkami sborů dobrovolných hasičů, respektive teoretické znalosti a praktické dovednosti pro provedení zásahu na nebezpečnou látku.

Jakmile naměřené hodnoty koncentrace nebezpečné látka klesly na minimum, bylo ukončeno nezbytné skrápění.  Foto: HZS

Souběžně s cvičením bylo provedeno i cvičení krizového štábu, který na žádost velitele zásahu řešil vyrozumění a varování osob v zóně možného ohrožení. Mimo probíhající zásah procvičoval krizový štáb schopnost terénní skupiny evakuace, zajistil evakuaci a nouzové ubytování osob. Nutno uvést, že ve skutečnosti k žádné evakuaci nedošlo. „V případě úniku amoniaku nebude docházet k žádné evakuaci osob, nýbrž proběhne varování obyvatelstva. Přesněji, aby lidé nevycházeli ven, zbytečně nevětrali, zavřeli si okna a dveře,“ uzavírá Vendula Horáková.

Zasahující hasiči museli na závěr zásahu projít dekontaminačním prostorem.  Foto: HZS

red

Reklama