Chrudimské noviny Hasiči varují před pálením trávy a jiných porostů

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Hasiči varují před pálením trávy a jiných porostů

Chrudim - Se zesilujícími paprsky sluníčka a nadcházející sezonou na zahrádkách hasiči varují: „Dávejte si pozor při jarním úklidu zahrady“. Jen za poslední čtyři dny od soboty 8. března hasiči zasahovali už u 14 požárů, kdy hořel porost. Škoda se odhaduje na zhruba 150 tisíc korun.

„Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární ochraně zakázáno. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované, a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem a v neposlední řadě přenesením ohně v podloží,“ vysvětluje mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky. Takový oheň může „doputovat“ na vzdálenost i několika desítek metrů a objevit se tak i po několika dnech. „Jsou známé případy, například vzplanutí lesa po dvou týdnech ve vzdálenosti až sedmdesáti metrů od původního místa pálení. Bohužel jsou každoročně zaznamenávány i případy udušení lidí v kouři a v neposlední řadě i uhoření při nezvládnutém, původně jen malém kousku vypalované plochy,“ zmiňuje dále Vendula Horáková.

Hasiči za poslední čtyři dny zasahovali už u 14 požárů porostů.  Foto: HZS

Fyzická osoba nesmí podle zákona o požární ochraně provádět plošné vypalování porostů. Lze však konstatovat, že i přesto je vypalování trávy oblíbenou záležitostí. Jarní úklid související se zbavením se starého a nevzhledného porostu jeho vypalováním nemusí majitelům zahrad nebo remízků vždy vyplatit.

„Ten, kdo se totiž rozhodne „vyčistit“ svou zahradu ohněm, může zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů se dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně, za který je možné uložit pokutu až do výše 25 tisíc korun. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, například shrabanou trávu pálit na hromadě,“ upřesňuje Vendula Horáková.

Podle mluvčí nesmí plošně vypalovat porosty ani právnické či podnikající fyzické osoby. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Právnické a podnikající fyzické osoby se při plošném vypalování porostů dopouštějí porušení zákona o požární ochraně, za což jim hrozí pokuta až do 500 tisíc.

„Stejná pokuta hrozí i pro nenahlášení požáru. Krom toho jsou povinni spalování předem oznámit příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Navíc podle zákona o požární ochraně pro fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby je povinnost bezodkladně oznamovat každý vzniklý požár příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,“ uvádí dále Vendula Horáková. Při pálení odpadu je třeba pamatovat i na jiné právní normy například na zákon o ovzduší, zákon o lesích či zákon o odpadech a v neposlední řadě i na ustanovení vyhlášek obcí.

Víte o tom, že pálení lze již čtyři roky hlásit hasičům elektronicky? „Profesionální i dobrovolní hasiči chtějí být v očích veřejnosti vidění jako složka, která je bližnímu ku pomoci, nikoli jako trestající, proto prosíme, nahlaste Vaše pálení biologického odpadu třeba přes webové stránky hasičů na operační středisko,“ upozorňuje Vendula Horáková a dodává, že hasiči Pardubického kraje již před čtyřmi lety spustili speciální službu pro občany, firmy a právnické osoby, která by jim měla šetřit čas a finanční náklady. Pálení klestí v Pardubickém kraji lze hlásit elektronicky. Elektronický formulář občané najdou zde

„Elektronický formulář občany sám navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání se veškeré informace zobrazí obsluze operačního střediska hasičů na počítačích na příslušném místě na mapě. Pálení lze nadále hlásit i telefonicky na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje prostřednictvím telefonu +420 950 570 110.

Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesná identifikace místa, kde bude spalování probíhat, datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat, případě další údaje, které bude požadovat příslušník hasičského záchranného sboru,“ upřesňuje Vendula Horáková.

Mluvčí současně upozorňuje, že ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání 112 či 150, které slouží přímé pomoci postiženým. „Ohlášením předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným požárům trávy, lesa, odpadu atd. a také přesným udáním místa zajistíte, že pomoc hasičů bude přesnější a tím i rychlejší,“ uzavírá Vendula Horáková.

Milan Kosina

Reklama