Chrudimské noviny Muž upozornil na situaci ve Slezské ulici, kam se prý nedá vjet bez porušení dopravních předpisů

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Muž upozornil na situaci ve Slezské ulici, kam se prý nedá vjet bez porušení dopravních předpisů

Chrudim - V úterý v 7.54 hodin upozornil strážníky na převrácený kontejner na elektroodpad v blízkosti Základní školy Dr. Peška místní občan. Současně dodal, že hrozí zranění kolemjdoucích školáků. Operační pracovník městské policie na základě toho kontaktoval odpovědnou osobu v Technických službách Chrudim, která přislíbila zjednat na místě okamžitou nápravu.
     
V 9.13 hodin zavolal na linku 156 zaměstnanec Finančního úřadu Chrudim s tím, že za jejich úřadem ve směru k Městskému parku leží na zemi nějaký bezdomovec. Hlídka, která sem po chvíli přijela, zjistila, že jde o muže, který je trvale hlášen k pobytu ve Skutči a z místa ho nekompromisně vykázala. Strážníci objevili vzápětí v parku velký nepořádek, patrně po bezdomovcích, a dohodli se proto se zástupci ČSOP Chrudim na jeho uklizení. Předtím ještě pořídili z místa fotodokumentaci a událost zapsali do Knihy závad v katastru města Chrudim.
        
Tři minuty před desátou dopoledne volala na tísňovou linku 156 místní žena, aby upozornila na nízko umístěné dopravní značení poblíž nákupního střediska Dukla na Palackého třídě avizující objížďku na Sobětuchy. Varovala v této souvislosti strážníky, že kvůli tomu hrozí na tomto místě a dále u firmy Bramac účastníkům silničního provozu nebezpečí úrazu. Městská policie na základě tohoto telefonátu kontaktovala pracovníky firmy Dopa, kteří rozmisťují dopravní značení, a ti přislíbili, že uvedené dopravní značky přemístí tak, aby nedošlo k nějakému úrazu.
        
V 10.07 hodin si stěžoval na lince 156 místní občan na situaci, která vznikla ve Slezské ulici, kde jsou momentálně prováděny stavební práce. Uvedl totiž, že sem není možné vjet z České ulice bez porušení dopravních předpisů. Hlídka tedy oznámení prověřila a zjistila, že se zakládá na pravdě. Věc proto řešila ve spolupráci s Odborem dopravy MěÚ Chrudim, který přislíbil na místě provést šetření a případně zajistit nápravu.

Ve 13.36 hodin požádala o asistenci strážníků pracovnice chrudimského Kauflandu, kde zadrželi zloděje. Přivolaná hlídka v něm s pomocí Policie ČR ustanovila muže z Hradce Králové, který se tady pokusil pronést ven bez zaplacení potravinářské zboží v celkové hodnotě 2605 korun. To mu bylo odebráno a vráceno nepoškozené zpět do prodeje. Navrch byla výtečníkovi uložena bloková pokuta ve výši 1000 Kč.

Strážníci následně prováděli v době od 13.40 do 14.30 hodin měření rychlosti v místní části Medlešice, a to prý na žádost místních obyvatel. Za uvedenou dobu se jim přitom podařilo zaregistrovat dvě vozidla, jejichž řidiči překročili povolenou rychlost, za což byla oběma na místě uložena bloková pokuta. Jejich výši ale svodka neuvádí. Nicméně se v ní dodává, že budou kontroly v Medlešicích průběžně dál pokračovat.

V 15.05 hodin si stěžoval místní občan na vozidla parkující na městské zeleni ve Svěchyňově ulici. A skutečně. Strážníci tady zjistili hned pět takových přestupků a rozdali na místě pět parkovaček, jejichž prostřednictvím si předvolali majitele aut k jejich projednání do služebny městské policie na Resselově náměstí.

V 17.08 hodin přijali strážníci anonymní oznámení o výskytu použité injekční stříkačky na křižovatce ulic Bohuslava Martinů a Škroupova. Hlídka ji tady po chvíli opravdu objevila a uložila ji do speciálního kontejneru, aby ji poté mohla předat k odborné likvidaci.

Ve středu v 00.21 hodin volal na linku 156 obyvatel Pardubické ulice, aby strážníky upozornil na volně pobíhajícího velkého psa. Přivolaná hlídka sem po chvíli dorazila, avšak zvíře už nikde nespatřila, ani když po něm pátrala i v bezprostředním okolí ulice.

Roman Zahrádka

Reklama