Chrudimské noviny Odjíždíte na dovolenou? Měšťáci vám pohlídají dům

Dnes: 11°C
Zítra: 14°C
Pozítří: 20°C

Odjíždíte na dovolenou? Měšťáci vám pohlídají dům

Chrudim - V době letních dovolených, kdy lidé opouštějí své domovy, se domy či byty mohou stát terčem zlodějů. Městská policie Chrudim v rámci aktivity zaměřené na ochranu majetku občanů našeho města nabízí zdarma službu Hlídání bytů a domů

Jak má případný zájemce o tuto službu postupovat? Pokud chcete, aby byl váš dům či byt v době vaší dovolené hlídán, stačí po předchozí telefonické domluvě navštívit služebnu městské policie na Resselově náměstí. Zde s vámi bude vyplněna jednoduchá žádost, ve které je uvedena totožnost osoby žadatele včetně telefonického kontaktu, adresy nemovitosti, která je předmětem žádosti, dále se zde uvádí časový termín, v němž mají být kontroly prováděny, a další případné poznámky vztahující se k uvedenému objektu či osobě žadatele,“ uvádí vrchní strážník Lukáš Dvořák.

Na základě vyplněné žádosti provádějí strážníci v domluveném časovém intervalu kontroly objektu jak v denních, tak v nočních hodinách. Kontroly jsou zaměřeny na důkladnou prohlídku venkovních prostor objektu, zejména jeho vstupních či balkonových dveří, oken či světlíků, popřípadě jiných částí vymezených v žádosti. Poté, co strážníci ukončí prohlídku, zaznamenají její výsledek do příslušné dokumentace, která je uschována za účelem jejího následného předání majiteli nemovitosti. Ten po návratu do místa bydliště oznámí městské policii, že již dále nežádá provádění kontrol, načež je seznámen s pořízenou dokumentací.

Z organizačních a personálních důvodů na straně městské policie je tato služba omezena na určitý počet objektů, které lze v jednom časovém období hlídat. „Z našich zkušeností jsme stanovili jako reálný počet čtyři současně hlídané objekty. Proto zde platí klasické pravidlo, kdo dřív přijde, ten má přednost před ostatními, kteří žádali později,“ uzavírá vrchní strážník.

red

Reklama