Chrudimské noviny Policie odhalila černý obchod s tábákem, podvodníci okradli stát na daních o desítky milionů korun

Dnes: 11°C
Zítra: 10°C
Pozítří: 9°C

Policie odhalila černý obchod s tábákem, podvodníci okradli stát na daních o desítky milionů korun

Pardubice - Nelegální obchod s tabákem nebývalého rozsahu odhalila v těchto dnech policie v rámci akce s názvem „Tabáček“. Daňový únik přesáhl 70 milionů korun.


„Policisté našeho ředitelství ve spolupráci s pracovníky celní správy uskutečnili zátah na skupinu pachatelů, kteří měli vyrábět a distribuovat tabák, přičemž tak činili bez vědomí správce daně, respektive příslušného celního úřadu, a tím měli připravit stát o desítky miliónů korun na spotřební dani,“ uvádí policejní mluvčí Eva Maturová.


Společným zátahem proti podvodníkům vyvrcholilo dlouhodobé prověřování skupiny podezřelých osob. Pracovníkům celní správy a policistům se podařilo zadokumentovat činnost několika mužů, kteří nejméně od počátku loňského roku, zejména pak v teritoriu Pardubického kraje, měli vyrábět a distribuovat řezaný tabák, přestože o tom neinformovali příslušného správce daně. Jejich cílem bylo bezesporu vyhnout se daňové povinnosti na přiznané a odvedené spotřební dani.


Policie odhalila černý obchod s tunami tábáku, podvodníci okradli stát na dani o desítky milionů korun.  Foto: PČR
Vyrobený tabák měli na černo vyvážet i do okolních států, například Polska, Německa, Holandska a také na Slovensko. Pracovníci celní správy při dokumentování zmiňované trestné činnosti úzce spolupracovali i s orgány celní správy uvedených zemí. Policie má za to, že v nedávné době v zahraničí odhalené nelegální výrobny cigaret, výrobny řezaného tabáku a sklady s těmito výrobky, byly úzce napojeny na nezákonnou činnost prověřovanou právě v České republice. Policejní akce měla svůj krycí název „Tabáček“. Svým rozsahem a počtem nasazených policistů a pracovníků celní správy, kterých bylo více než 250, ji policie považuje za zcela mimořádnou a výjimečnou.


V úterý 5. listopadu bylo v rámci zátahu na nelegální obchodníky zadrženo celkem 14 podezřelých osob. Policisté a celníci zasahovali celkem v pěti krajích. „Do akce byli nasazeni i policisté ze zásahových jednotek Krajských ředitelství policie Královéhradeckého, Středočeského, Moravskoslezského kraje a Skupiny operativního nasazení celní správy,“ poznamenává Eva Maturová a dále uvádí, že byly provedeny tři desítky domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, například v místech sloužících jako sklady nebo kanceláře. Bylo při nich mimo jiné nalezeno strojní zařízení, které s největší pravděpodobností sloužilo k výrobě upraveného, tedy řezaného tabáku, a také velké množství tabáku.


Při prohlídkách skladů bylo zabaveno několik desítek tun tabáku.  Foto: PČR

Na několika místech v Pardubickém a Královéhradeckém kraji se podařilo zajistit několik desítek tun tabáku připraveného k další distribuci. „Zajištěný tabák bude podroben znaleckému zkoumání a podle výsledků expertíz vyčíslí správce daně případný další daňový únik. Během prohlídek byly dále zajištěny listiny a data v elektronické podobě, finanční hotovost v celkové hodnotě přibližně 10 milionů korun, cennosti, předměty, které sloužily k páchání trestné činnosti, a další věci, jejichž důkazní přínos bude zkoumán v průběhu vyšetřování. Náročnost celé akce dokládá i to, že na několika místech prohlídky nadále trvají,“ pokračuje Eva Maturová.


Vrchní komisař Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Pardubického kraje zahájil trestní stíhání šesti podezřelých osob pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. U části z nich je jejich jednání kvalifikováno jako pomoc k uvedenému trestnému činu, a to s ohledem na to, že role a postavení jednotlivých obviněných osob se při páchání trestné činnosti lišily. „Obviněnými jsou muži ve věku mezi 40 a 50 lety ze Středočeského, Libereckého, Jihočeského, Olomouckého kraje a hlavního města Prahy. V současné době klade policie pachatelům za vinu způsobení škody zkrácením daně ve výši přesahující 70 milionů korun´,“ upřesňuje Eva Maturová.


Vrchní komisař zahájil trestní stíhání také proti dvěma právnickým osobám, respektive společnostem s ručením omezeným. Na šestici obviněných byl podán návrh jejich vzetí do vazby. „Byla zde vážná obava, že uprchnou či se budou skrývat nebo budou v páchání trestné činnosti pokračovat, případně, že budou jiným způsobem mařit vyšetřování. Soud u pěti obviněných návrh akceptoval a rozhodl o jejich umístění do vazební věznice. U šestého potom důvody vést trestní stíhání vazebně neshledal,“ dodává Eva Maturová.


Akce s krycím názvem Tabáček byla vyjímečná svým rozsahem. Nelegální obchod zasahoval i do okolních států.  Foto: PČR
Podle mluvčí se samotný výnos z trestné činnosti policistům prozatím nepodařilo dohledat. Využili ovšem veškerých zákonných možností zajistit legálně nabytý majetek obviněných fyzických a právnických osob jako takzvanou náhradní hodnotu. V době zahájení trestního stíhání tak došlo k zajištění finančních prostředků na bankovních účtech těchto osob a dále k zajištění jejich aut, nemovitostí a dalšího majetku v celkové hodnotě několika desítek miliónů korun.


„Vzhledem k charakteru věcí nalezených při zmiňovaných prohlídkách a také s ohledem na další doposud zjištěné skutečnosti, nelze zcela jednoznačně vyloučit, že v průběhu vyšetřování dojde k obvinění dalších osob a navýšení škody způsobené uvedeným trestným činem. V případě prokázání viny hrozí pachatelům trest odnětí svobody v rozsahu pěti až deseti let,“ uvádí na závěr Eva Maturová.

Hlavní výnos z nelegálního obchodu se policii zatím nalézt nepodařilo a tak zabavila hodnotný majetek obviněných jako takzvanou náhradní hodnotu.  Foto: PČR

Milan Kosina

Reklama