Chrudimské noviny Víte o tom, že za včasné neohlášení požáru či jeho neoznámení vás může čekat pokuta?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Víte o tom, že za včasné neohlášení požáru či jeho neoznámení vás může čekat pokuta?

Chrudim - Je to tak, hasiči mohou uložit pokutu i za pozdní oznámení požáru, či dokonce i za jeho neoznámení. Dostatečné vysvětlení a doporučení poskytuje mluvčí hasičů Vedula Horáková.

„Oznámit hasičům se musí každý požár „bez odkladu“. Pozdní oznámení se může prodražit hned několikrát. Povinnost hlásit požár hasičům platí bez rozdílu pro právnické a podnikající fyzické osoby tak stejně i pro každého občana. Každému asi dojde, že když uvidí hořící střechu domu, přivolá hasiče a nebude jinak zvlášť otálet. Tedy pokud se nejedná přímo o pachatele, respektive žháře,“ vysvětluje mluvčí hasičů Vendula Horáková a dodává, že malé požáry, které jsou uhašeny vlastními prostředky, však mnohdy občasné ani firmy nehlásí, což je velká chyba. 

Dá se pochopit, že ten, kdo požár založí úmyslně, nebude mít zájem na sebe upozornit a nechat se pak popotahovat na policii, ačkoliv se mohou objevit i výjimky. „Zákon hovoří jasně: neoznámení požáru je u občanů přestupkem s možností sankce až 25 tisíc Kč. U firmy je takové jednání správním deliktem, za který hrozí pokuta až 250 nebo dokonce 500 tisíc Kč.

Rovněž jsou poměrně časté případy, kdy požáry jsou oznámeny až v době, kdy pojišťovna požaduje „doklad od hasičů“ pro plnění pojistné události,“ pokračuje Vendula Horáková.  Vysvětluje dále, že jestliže je požár nahlášen se zpožděním dva týdny nebo třeba i měsíc, je dobré si uvědomit, že po takové době již nelze provádět relevantní šetření požáru a doklad pro pojišťovnu tedy nelze vydat. Pojišťovna pak zpravidla neplní. Navíc ten, kdo se takto opozdí, se vystavuje postihu za přestupek, respektive správní delikt, jak je uvedeno výše.

„Je dobré si pamatovat: požár hlásit vždy i uhašený vlastními silami nebo uhašený samovolně, například nedostatkem vzduchu a hlavně bez odkladu. A dále: než přijede vyšetřovatel hasičů, nic neuklízet, na nic nesahat, nepřemisťovat předměty ani nábytek. Při šetření požáru spolupracovat s vyšetřovatelem a poskytovat součinnost, osobní údaje a další informace a v případě nutnosti i vzorky, například elektrický spotřebič či část stroje, chemické látky a podobně,“ zmiňuje dále mluvčí.   

A víte kam hlásit uhašený požár? „Stejně jako ostatní požáry, tedy na telefonní číslo 150.  Lze hlásit i přímo vyšetřovateli na územním odboru HZS kraje, nebo osobně na kteroukoliv stanici HZS kraje, ale ohlášení na známou „stopadesátku“ je jednodušší a nikdo neudělá chybu,“ uzavírá Vendula Horáková.

red

Reklama