Chrudimské noviny Vyjádření vrchního strážníka Lukáše Dvořáka k agresivním psům v Koželužské ulici

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Vyjádření vrchního strážníka Lukáše Dvořáka k agresivním psům v Koželužské ulici

Dne 29.1. v 7.35 hodin bylo na městskou policii oznámeno, že v Koželužské ulici došlo k napadení psa dvěma volně pobíhajícími psy. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že útočící psi jsou již zpět na svém pozemku, kam je zavedla dcera majitelů. K celému incidentu mělo dojít v uvedené ulici, kde žena venčila na vodítku svého psa. Na něho náhle zaútočili dva psi, kteří vyběhli z přilehlého pozemku. Při útoku utrpěl pes řadu zranění. Majitelce zraněného psa pomohla žena, která celý incident viděla z okna a schovala ženu do svého domu. Následně ženy požádaly kolemjdoucího muže, zda by nezazvonil u domu, odkud psi pocházejí, a neřekl jejím majitelům, aby si psy odchytli. Poté se na místo dostavila nezletilá dcera majitelů, která psy odvedla domů.

 Je pravdou, že u těchto psů se zdaleka nejednalo o první útěk a útok. Na městské policii jsme v minulosti evidovali několik podobných událostí. První případy byly s majiteli řešeny pokutami, poslední uložená pokuta byla v řádu několika tisíc korun. I to však nepomohlo a k útěkům docházelo i nadále. Městská policie tedy upustila od ukládání pokut a následné útěky těchto psů byly vždy zadokumentovány a předány k řešení věcně příslušnému odboru městského úřadu. O těchto nebezpečných událostech byla rovněž informována Krajská veterinární správa, kterou jsme opakovaně žádali o provedení kontroly chovu a případné další kroky, které by vedly k vyřešení situace.

K pátečnímu útoku mohu uvést, že i tentokrát byl případ řádně zadokumentován a následně bude předán k řešení ke správnímu řízení. Zároveň byl sepsán další podnět na Krajskou veterinární správu, kde opětovně žádáme o kontrolu chovu těchto psů.

V průběhu sobotního dopoledne a poté i večer jsem celou situaci řešil s panem starostou, který se k tomuto problému staví velmi aktivně. Snažíme se najít řešení, které by vedlo k zajištění bezpečnosti občanů. I proto se uskutečnila schůzka pana starosty s majitelem domu a majiteli psů, při které byl dán příslib budoucích stavebních úprav oplocení pozemku. Ze strany městské policie bude v této lokalitě zvýšena hlídková činnost.

red

Reklama