Chrudimské noviny Biblické a církevní postavy v přírodě Chrudimska

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Biblické a církevní postavy v přírodě Chrudimska

Chrudim - Na čtvrtek 18. února v 17 hodin je v Regionálním muzeu připravena přednáška Biblické a církevní postavy v přírodě Chrudimska. Přednáška patří k doprovodnému programu k právě probíhající výstavě Náboženství jinak. Výstavu připravil z předmětů své sbírky RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík, který bude i přednášet. 

Na výstavě návštěvníci uvidí zhruba čtyři sta exponátů ze všech oblastí přírody. Zastoupeny jsou minerály a horniny, rostliny a houby, bezobratlí živočichové i obratlovci. Výstava představuje přírodniny související svým jménem nebo symbolikou s některým ze tří monoteistických náboženství: judaismem, křesťanstvím a islámem. Vyznavači těchto náboženství - židé, křesťané a muslimové věří v jednoho Boha.

Judaismus je na výstavě zastoupen zejména biblickými postavami a reáliemi. Adama a Evu připomínají minerály adamit a eveit, Davida mořský plž harfovka Davidova a jeho protivníka Goliáše brouk goliáš obrovský. K vidění je Noemova archa či babylonská věž.

Náboženství jinak 2016

Křesťanská část představuje desítky exponátů souvisejících s Ježíšem Kristem, Pannou Marií nebo svatými. Můžete si prohlédnout Kristovu růži, pět různých rostlin nazývaných slzičky Panny Marie a také vymřelého hlavonožce pojmenovaného po anglické řeholnici ze 7. století Svaté Hildě. Obsáhlé je "ďábelské" oddělení s ukázkami nerostů (síra), bylin (ďáblovo oko), ale i brouků (kozlíček "pekelný" Dorcadion infernale) a ryb (perutýn ďábelský).

Islám je reprezentován například význačným muslimským učencem Avicennou, a to v podobě minerálu avicennitu.

Věra Nevečeřalová

Reklama