Chrudimské noviny Finální koncert heřmanoměsteckého festivalu Hudební léto

Dnes: 13°C
Zítra: 15°C
Pozítří: 17°C

Finální koncert heřmanoměsteckého festivalu Hudební léto

Heřmanův Městec - Vokální a in­strumentální soubor staré duchovní hudby Collegium 419 společně s Barokním orches­trem pražské konzervatoře ukončí v neděli 19. srpna od 17 hodin festival Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje. Slavnostním programem „Hudba westminsterské ka­tedrály – korunovační anthemy" se uzavře festivalová mozaika barokní hudby.

program

Georg Friedrich Händel (1685–1759) - Let Thy Hand Be Strengthened, HWV 259

Henry Purcell (1659–1695) - Praise the Lord, O Jerusalem, Z 46

Georg Friedrich Händel - Concerto in g moll op. 4 č. 1 pro varhany a orchestr, HWV 289

1. Larghetto e staccato

2. Allegro

Henry Purcell - I Will Give Thanks Unto Thee, O Lord, Z 20

Georg Friedrich Händel - Concerto in g moll op. 4 č. 1 pro varhany a orchestr, HWV 289

3. Adagio

4. Andante

Henry Purcell - O Sing Unto the Lord, Z 44

Georg Friedrich Händel - III. My Heart Is Inditing, HWV 261

HENRY PURCELL (1659–1695) byl bezpochyby nejvýznamnějším a nejpozoruhodnějším hudebníkem, působícím v Anglii před příchodem Georga Friedricha Händela. Jako zázračné dítě skládal první skladby již v 9 letech a v 11 již komponoval například doprovodnou hudbu k Shakespearovým hrám. Ve 22 letech se dočkal vysokého společenského uznání, když byl jmenován varhaníkem Westminsterské katedrály a později též Královské kaple. Díky tomu se věnoval hojně i duchovní hudbě. Během svého krátkého života zkomponoval přes 60 chrámových kantát, tzv. Anthems. Vytvořil v nich naprosto ojedinělý styl spojující jemnou barevnost francouzského typu s dokonalou a komplikovanou instrumentální polyfonií, plnou experimentálních, vzrušujících a někdy velice drsných harmonických obratů spojených s nesmírně invenční rytmickou vynalézavostí.

Anthem Praise the Lord, O Jerusalem / Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina (1689?), který byl určen patrně pro korunovační obřad Marie II., je sestaven na libreto sestávající z několika starozákonních úryvků, vztahující se k dané společenské příležitosti. O něco starší zpracování žalmu 138 I Will Give Thanks / Celým svým srdcem ti vzdávám chválu, stejně jako O Sing Unto The Lord / Zpívejte Hospodinu píseň novou (Žalm 96) dokazuje, že Purcell spolupracoval se zpěváky opravdu imořádných kvalit. Part sólového basu je velmi exponovaný, například sólové arioso v I Will Give Thanks pokrývá hlasový rozsah C -f1, tedy celé dvě a půl oktávy (sic!).

Pro obřad korunovace, konkrétně Jiřího II. a královny Karoliny 11. 10. 1727 ve Westminsterském opatství, byla určena i čtveřice známých anthemů GEORGA FRIEDRICHA HÄNDELA. Komponoval je jako svou první oficiální zakázku poté, co získal britské občanství.

JAROMÍR NOSEK vystudoval nejprve sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze a poté zpěv na Pražské konzervatoři a na Hudební fakultě AMU v Praze. Absolvoval stipendijní stáže na Dartington International Summer School ve Velké Británii, Accademia Chigiana v italské Sieně a na Conservatorio Santa Cecilia v Římě. Věnuje se především interpretaci renesančního, barokního a klasicistního repertoáru.

LUKÁŠ VENDL absolvoval po maturitě na gymnáziu obor varhany na Konzervatoři v Praze. V roce 2003 zakončil studium u prof. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů pod vedením vynikajících světových varhaníků. Je varhaníkem v chrámu ČCE U Salvátora v Praze. Vyučuje na Pražské konzervatoři.

Věra Nevečeřalová

Reklama