Chrudimské noviny Jak jsme se stali kolonií?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Jak jsme se stali kolonií?

Chrudim - Unikátní příležitost diskutovat s autorkou Ilonou Švihlíkovou mají dnes všichni, kdo zamíří do přednáškové síně Vodních zdrojů. Ekonomka a originální myslitelka zde v úterý 26. dubna v 16 hodin představí svou nejnovější knihu „Jak jsme se stali kolonií“.

Renomovaná ekonomka s politologickým vzděláním ve své nové knize s provokativním, leč bohužel přiléhavým názvem „Jak jsme se stali kolonií“, popisuje cestu, kterou jsme od takzvané sametové revoluce až po dnešek prošli, analyzuje současnou situaci a zároveň načrtává možnosti budoucího vývoje.

Obraz, který nám autorka vykresluje, není příliš radostný, její pohled se ovšem opírá o empirická fakta, nikoli o ideologicky podbarvená dogmata, jimiž jsme – především ze strany mainstreamových médií – dennodenně krmeni. Na rozdíl od většiny „oficiálních“ ekonomů, kteří vývoj po roce 1989 vnímají jako celkově pozitivní, byť s drobnými, odstranitelnými vadami, se Ilona Švihlíková neobává nazývat věci pravými jmény a přímo říká, že jsme od samého počátku postupovali chybně: Česká republika se po roce 1989 začlenila do světové ekonomiky na bázi kolo­nie a v koloniálním postavení zůstává dodnes. Ocitli jsme se na periferii, a to jak z hlediska ekonomického, tak i politického a myšlenkového. Otázka, jestli to byla souhra okolností, záměr nebo důsledek naší naivity, nebude asi nikdy jednoznačně zodpovězena.  


Stali jsme se politickou periferií, která v zahraničněpolitické orientaci nemá dodnes definován národní zájem, protože jen v předklonu plní zájmy upadajícího hegemona. Náš myšlenkový obzor se redukuje na mechanické přebírání vzorů ze Západu. Energie se věnuje margináliím, protože Česká republika je mimo dění, mimo hlavní intelektuální debaty. Hlubší otázky se ani nekladou, protože v podtextu se tuší, že u nás se stejně řešit nebudou, respektive že k nám dojdou jako poslední. Politika se omezuje na nastavení dobré „operativy“, protože strategii už jsme dávno přenechali někomu jinému,“ říká Švihlíková.

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. (1977) patří k našim nejvýznamnějším ekonomům. Profesně se věnuje mezinárodní ekonomii, především aspektům globalizace, energetice a politické ekonomii. V roce 2010 vydala monografii Globalizace a krize, v roce 2014 Přelom. Od Velké recese k Velké transformaci. Hojně publikuje, přednáší v ČR i na Slovensku, vystupuje v rozhlase i televizi.
V roce 2010 založila občanskou iniciativu Alternativa Zdola, která podporuje účast občanů na veřejném životě a ekonomickou demokracii.  

 

Jakub Valenta

Reklama