Chrudimské noviny Josef Papáček – chrudimský malíř kostelních obrazů

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Josef Papáček – chrudimský malíř kostelních obrazů

Chrudim – V letošním roce si připomínáme 200 let od narození chrudimského malíře, restaurátora a pedagoga Josefa Papáčka. Regionální muzeum v Chrudimi pořádá k této příležitosti od 9. září výstavu, která Papáčkova díla představí. Výstava se koná tentokrát bez vernisáže. 

Těžiště Papáčkovy tvorby bylo v portrétní malbě a v malbě kostelních obrazů. Je autorem velkého množství takzvaných salvátorských obrazů /obraz Spasitele (Salvátora)/.

Josef Papáček byl malíř, restaurátor a středoškolský pedagog. Působil v Chrudimi jako učitel kreslení a modelování na chrudimské průmyslové škole, později na reálném gymnáziu. Malovat se učil u malíře Šlechty, později studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. 

Vystavoval na výstavách hlavně v Chrudimi, maloval podobizny, jeho díla najdeme na kostelních obrazech. Regionální muzeum uchovává mnoho Papáčkových prací ve svých sbírkách.

Věra Nevečeřalová

Reklama