Chrudimské noviny K zajímavým výstavám patří expozice Děti a geologie

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

K zajímavým výstavám patří expozice Děti a geologie

Chrudim - Ve Vodních zdrojích pod Širokými schody najdete do 26. září výstavu fotografií, která zachycuje nejzajímavější okamžiky z objevitelských výprav dětí a studentů za prvními geologickými poznatky. Autoři výstavy jsou RNDr. Daniel Smutek a Mgr. Jan Doucek.

Výstavu pořádá firma Vodní zdroje Chrudim, které byl 24. dubna 2012 udělen ministerstvem životního prostředí certifikát řídícího subjektu Národního geoparku Železné hory. Činnosti geoparku jsou velmi pestré, a to od vytváření příznivého prostředí pro vědecký výzkum, přes zapojení místních obyvatel a institucí do osvěty o propojení živé a neživé složky přírody, po kulturní a historické tradice území, které jsou ovlivňovány kameny a vodou.

K nosným pilířům Národního geoparku Železné hory patří vzdělávání široké veřejnosti o přírodním bohatství na území Železných hor. Důležitou část veřejnosti tvoří žáci a studenti, kterým nebylo téma geologie, nauka o Zemi, horninách, minerálech, ložiscích a podzemních vodách dlouhodobě nabízeno. Chyběla kvalitní nabídka pro výuku a popularizaci geověd.

Národní park Železné hory, jehož mottem je heslo ,,Historií Země za dva dny“ se stává modelovým územím pro edukační činnost. Řada úspěšně ukončených i v současné době probíhajících grantových projektů je toho důkazem.

Fotografie doplněné lakonickým textem dokumentují posledních 15 let této vzdělávací činnosti. Programů v terénu se účastnily školky, základní školy a gymnázia našeho regionu.

Ve výstavní síni v přízemí najdete nejčastěji fotografie dětí s kladívky v ruce, jak oťukávají kámen a s údivem hledí na to, co bylo v kameni ukryto, děti na nezvyklých objevitelských výpravách do míst přístupných i méně přístupných. Najdete zde i dvojici, která objevuje s geologií i sama sebe.

To že, výpravy za geologickými objevy mohou být i zábavou, potvrzují fotografie zachycující pracovníky samotné firmy při společné exkurzi do přírody, kdy plnili úkoly zadávané dětem a studentům. Tím nápaditá činnost ale nekončí, jak sdělil našim novinám Daniel Smutek, na září je plánováno například rýžování zlata. Kde a kdy se určitě dozvíte. Jak je vidět Vodní zdroje mají nevyčerpatelnou zásobu nápadů.

 

 

 

Věra Nevečeřalová

Reklama