Chrudimské noviny Kostel sv. Michaela a Nové Město: výstava k 500. výročí vysvěcení kostela

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Kostel sv. Michaela a Nové Město: výstava k 500. výročí vysvěcení kostela

Chrudim – V pokladně Regionálního muzea je do konce srpna připravena malá výstava připomínající 500. výročí vysvěcení kostela sv. Michaela a vzniku druhé chrudimské čtvrti Nové Město. Kostel sv. Michaela se stal nejlépe zachovanou pozdně gotickou památkou v Chrudimi. 

Do konce 19. století byl kostel sv. Michaela kostelem hřbitovním. Během staletí zde bylo pohřbeno několik tisíc obyvatel Chrudimě a okolí. Hřbitov byl zrušen na konci 19. století. Do dneška je téměř zachována jeho původní podoba, hlavně vnější. Na zevní straně kostela jsou ve zdi pískovcové náhrobky přibližující způsob uctívání památky zemřelých v 16. století. Není to jen důkaz způsobu tehdejšího života, ale i doklad o existenci kamenických dílen. Náhrobky jsou krásné svou jednoduchostí i laickým provedením.

V druhé polovině minulého století měl park stálého hlídače, a to stačilo, aby nedocházelo k poškozování vzácné památky ani jejího okolí. V současné době se zdi kostela zalíbily vandalům, kteří se bez zábran a hlavně z neznalosti historie, baví jejich ničením. 

Kostel byl postaven v roce 1521 a vysvěcen pravděpodobně 29. září na svátek sv. Michaela archanděla. Nově založený hřbitov u tohoto kostela byl určen pro obyvatele Nového Města.

Věra Nevečeřalová

Reklama