Chrudimské noviny Labyrint světa po 385 letech

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Labyrint světa po 385 letech

Chrudim - V rámci Noci kostelů se můžete těšit na zpěvohru Labyrint světa, kterou před šestnácti lety zhudebnil Jan Stejskal. Obnovená premiéra se koná v pátek 10. června v 19 hodin v evangelickém kostele naproti Městskému parku. Dílo J. A. Komenského oslovuje a je neustále nutno připomínat jeho dávné poselství. Labyrint světa měl úspěch jako výchovný koncert i jako muzikál.

Ačkoliv Jan Amos Komenský žil převážně v 17. století, mají jeho myšlenky stále co říci i lidstvu století jednadvacátého. Byl to muž, který dosáhl světového významu velkým intelektuálním úsilím a neobyčejnými životními osudy. Komenský chtěl původně sloužit jen českému národu, a to jen českými spisy. Jeho osud dopadl jinak. Většina díla musela být psána latinsky a například Informatorium bylo psáno německy.

Jan Stejskal připravil obnovenou premiéru úspěšné zpěvohry. Foto:Věra Nevečeřalová

Poutník prochází městem a hledá pro sebe povolání, jež by vyhovovalo jeho tělu i duši. Jeho průvodci mu nasadí uzdu všetečnosti a brýle mámení, aby se nechal poslušně vést a získal o světě zkreslenou představu. Brýle mu ale nepřiléhají a on koutkem oka vidí reálný svět…

Komenský používá vytříbený a bohatý básnický jazyk a využívá zvukomalby a synonym. Jeho krásu je velmi obtížné zachovat v překladu nebo v úpravě do moderní češtiny. Janu Stejskalovi se podařilo Labyrint světa aktualizovat a převést do srozumitelného jazyka. Vznikla i nová instrumentace, zpěvohru nastudovali noví účinkující. Závěrem zazní píseň z Komenského zpěvníku, kterou budete znát ze seriálu F.L.Věk.


Věra Nevečeřalová

Reklama