Chrudimské noviny Nesoutěžní výstava fotografií Chrudim a lidé

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Nesoutěžní výstava fotografií Chrudim a lidé

Chrudim - Fotoklub Chrudim tradičně pořádá výstavu fotografií Chrudim a lidé. Pro výstavu můžete přinést fotografie v sobotu 9. ledna ve 12 hodin do Divadla Karla Pippicha. Fotografie mohou být barevné i černobílé, minimálního formátu 13x18 cm, musí být označené na zadní straně jménem, adresou autora a názvem snímku. Vernisáž výstavy se pak uskuteční ve čtvrtek 10. března v 17 hodin ve vestibulu Divadla Karla Pippicha. Výstava potrvá do úterý 29. března. 

Autor ucházející se o udělení grantu musí navíc splnit tyto parametry: předat soubor minimálně 5 kusů snímků, každý o formátu minimálně 20 x 30 cm (případně odvozenin při zachování minimálního rozměru kratší strany). Seriál s maximálně 5 kusy fotografií se posuzuje jako jeden snímek. Pořadatel si vyhrazuje právo vyjmout z výstavního formátu fotografie, které překračují etické a estetické hranice.

Nezávislá komise vybere z vystavujících zájemců autora, který obdrží pro rok 2016 od města finanční grant 10 000 Kč. Tento autor do konce roku 2016 dodá městu 20 svých fotografií s libovolnou tematikou o formátu minimálně 20x30 cm. Je opět zavedena kategorie pro autory do 21 let (včetně). Velikost nejméně 5 kusů snímků je požadována minimálně 13x18 cm. Vybraný autor obdrží cenu města ve výši 2 100 Kč.

náměstí Chrudim

Fotografie kategorie do 21 let budou na zadní straně označeny shodně s výše uvedenými požadavky a doplněny číslem „21“ za jménem autora. Město si vyhrazuje právo použít snímky oceněných autorů pro případnou propagaci města.

Své snímky mohou zájemci zaslat i osobně předat do pondělí 7. března na adresu Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim. 

Kontakt - telefon: 774 812 876, 777 020 937, fotoklub.chrudim@tiscali.cz

Věra Nevečeřalová

Reklama